Now showing items 1-1 of 1

    • Felsefi danışmanlık ve Nermi Uygur'un felsefi söylemi 

      Altunbaşak, İlker (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Bu tez çalışmasında felsefi danışmanlığa ilişkin mevcut kuramsal çerçeve ve uygulamalar ele alınmış ve bunalım kavramı Uygur’un felsefi söyleminde yer aldığı haliyle felsefi danışmanlıkla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, ...