Now showing items 1-1 of 1

    • İdari yargıda hâkimin takdir yetkisi 

      Diçkol, Hulusi Alphan (Maltepe Üniversitesi, 2012)
      İdari Yargıda Hâkimin Takdir Yetkisi” başlıklı bu makalede, yargısal takdirin, idarenin takdiriyle paralellik gösterdiği saptanmaya çalışılmıştır. Hâkimin takdir yetkisi ile idarenin takdir yetkisinin her ikisi de, gerek ...