Now showing items 1-1 of 1

    • Web 2.0 ve sanal sosyalleşme: Facebook örneği 

      Ergenç, Ayfer (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
      Bu tez internet ve Web 2.0'ın sosyalleşmeye etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. İlk olarak üniversitelerde yaygınlaşan, daha sonra işyerleri ve evlere giren internet, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de ...