Now showing items 1-2 of 2

  • Roma hukukunda kanunlaştırma 

   Kılıç, Muhammed Tayyib (Maltepe Üniversitesi, 2011)
   Roma Hukuku, genellikle Roma şehrinin kuruluş tarihi olarak kabul edilen M.Ö. 753 (754) yılından, Doğu Roma İmparatoru Justinianus’un M.S. 565 yılında ölümüne kadar geçen zaman içinde Roma’da ve Roma egemenliği altındaki ...
  • Umumi hukuk tarihinde kanunlaştırma olgusu 

   Kılıç, Muhammed Tayyib (Maltepe Üniversitesi, 2011)
   Gerek Türkçe gerekse yabancı dildeki bazı hukuk tarihi eserlerinde kanunlaştırma kavramı birbirinden farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Çalışmamızın ana konusunu teşkil eden kanunlaştırma kavramının hukuk tarihinde ne ...