Now showing items 1-2 of 2

  • Doğadan çevreye: Stoa felsefesini günümüzde yeniden düşünmek 

   Önkal, Güncel (Çizgi Yayınları, 2018)
   Özet: İnsanın kendisini ekonomik sistemin amaçlarına indirgediğinin en somut göstergesi doğa yerine çevre terimini içselleştirerek kurgulanmış yapay bir alanda bilgi, ifade ve tutum oluşturmasıdır. Çevreye indirgenen doğa ...
  • Risk faktörlerine yaklaşım 

   Öztek, Zafer (Pelikan yayıncılık, 2015-01)
   Nörolojik gelişme geriliği koruyucu-önleyici yaklaşımların büyük önem taşıdığı bir alandır. Bunun nedeni, çocuğun mental-motor gelişiminde gecikme oluştuktan ve belirginleştikten sonra, tedavi için sarfedilecek çabanın ...