Now showing items 1-1 of 1

    • Hekimin hukuki sorumluluğu 

      Seçer, Öz (Maltepe Üniversitesi, 2013)
      Hastalıkları önlemek, tedavi etmek veya haetmek için tıbbi faaliyette bulunan hekim, bu faaliyetleri esnasında hukuka aykırı bir davranışla hastasına zarar verdiğinde sorumlu olmaktadır. Özel hukukta sorumluluk kavramı ...