Now showing items 1-1 of 1

    • İcra ve İflas hukukunda tatil ve talik halleri 

      Başoğlu, Gizem (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
      İcra ve iflas hukukunda tatil ve talik hâlleri, genel olarak, icra takip işlemlerinin yapılamayacağı zaman dilimlerini ifade eder. Tatil ve talik sebepleri ile bu konuda gerek teoride gerekse uygulamada yer alan sorunlar ...