Show simple item record

dc.contributor.authorUzun, Türkan
dc.contributor.authorKarabeyeser, Merve
dc.date.accessioned2019-04-17T12:31:22Z
dc.date.available2019-04-17T12:31:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationUzun, Türkan. Maltepe Ünversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İstanbul-Türkiye Karabeyeser, Merve. Hasan Kalyoncu Ünversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Gaziantep-Türkiyeen_US
dc.identifier.urihttp://dergi.fsm.edu.tr/index.php/ia
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/100
dc.description.abstractErken Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından sonra savaşın etkilerinin azalması ve oluşturulan yeni sistemin güçlenmesi ile birlikte Anadolu kentlerinde Cumhuriyet’in simgesi olarak Cumhuriyet Meydanı, belediye binası, hükümet konağı, halkevi, banka, okul gibi temel yapılar inşa edilmeye başlamıştır. Hızlı ve etkili bir ulaşım hattı kurulması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından merkezi yönetimler ve yerel kent yönetimleri, aktif bir demiryolu politikası izlemiştir. Böylece Cumhuriyet döneminde kentlerin en önemli imar hareketi olarak demiryolu hattının yapılması garların, istasyon binalarının ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü binalarının yapımı gündeme gelmiştir. Bu çalışmada sırasıyla Türkiye’de demiryollarının gelişimi paralelinde, Gaziantep şehrinin tarihsel süreci sonrasında ise Gaziantep tren garının gelişim süreci ve günümüzde yeniden kullanım planlamaları, geçmiş öneriler ve mevcut durumu ele alınmıştır. Bu çalışmaya yönelik içerik oluşumunda literatür taraması ile gözlem yapılmış, yarışmalar ele alınmış, ve arşiv belgelerine ait çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractAfter the early years of the early Republican period, with the reduction of the effects of the war and the strengthening of the new system created, the basic structures such as Republic Square, municipality building, government building, community house, bank, school started to be constructed as symbol of the Republic. In order to establish a fast and efficient transport line, followed by the central government and local city governments of the founding of the Republic of Turkey, it was followed by an active railway policy. Thus, the construction of the railway line as the most important zoning movement of the cities in the Republic period, the construction of the stations, station buildings and the General Directorate of State Railways has come into question. In this study, in parallel with the development of railways in Turkey, respectively, after the historical process of the development process of the city of Gaziantep, Gaziantep Train Station and today re-use planning, history and recommendations were discussed the current situation. In the content formation for this study, observations were made with the literature review, the competitions were discussed, and various interviews were made, archive documents was examined.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.16947/fsmia.502864en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectGaziantepen_US
dc.subjectdemiryoluen_US
dc.subjectgaren_US
dc.subjectCumhuriyet dönemien_US
dc.subjectrailwayen_US
dc.subjectstationen_US
dc.subjectRepublican perioden_US
dc.titleGaziantep Tren Garı ve yeniden işlevlendirme önerileri üzerine bir değerlendı̇rmeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentMimarlık ve Tasarım Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3306-0101en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.startpage309en_US
dc.identifier.endpage347en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess