Now showing items 1-1 of 1

    • Adaletsizliğin hükümranlığı 

      Önkal, Güncel (ViraVerita, 2017)
      Adalet kavramının ne olması gerektiği, hangi kavramlarla bağlantılı olduğu ve hangi yöntemlerle tartışılacağı sosyal bilimciler tarafından yeteri kadar önemsenmemiştir ve onlar sadece adaletsiz durumları tartışma konusu ...