Show simple item record

dc.contributor.authorCoşkun Özüaydın, Bergen
dc.date.accessioned2019-04-19T07:58:01Z
dc.date.available2019-04-19T07:58:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationCoşkun Özüaydın, Bergen. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü, İstanbul-Türkiyeen_US
dc.identifier.issn2147-1622
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/116
dc.description.abstractAristoteles’e göre bütün insanlar doğaları gereği bilmek ister. İnsanın en temel bilme konularından biri, yine kendisi yani insandır. Ancak insan, kendini bilmek için yola çıktığında kaçınılmaz olarak, bilinemez olanla karşılaşır. Bu bilinemez olan başka insandır. Başka insan, her ne kadar insan olmak bakımından insanın bir benzeri olsa da, onun karşısında asla tam olarak anlaşılamayacak bir varlık olarak durmakta ve onu şaşırtmaktadır. Emmanuel Levinas, Jean - Paul Sartre ve Edmund Husserl de doğaları gereği bilmek isteyen filozoflar olarak, bu bilinemez olanın izini sürmüş ve bu bilinemezliğin nedenlerini düşünmüştür. Bu çalışmada, bu üç filozofun başkasını bilme olanağına dair görüşleri, felsefi antropolojiyle bağlantılı olarak ele alınarak karşılaştırılacak ve böylece başkası denen bu bulmacanın çözümsüz kalışının nedenleri tartışılacaktır.en_US
dc.description.abstractAccording to Aristotle, all mendesire to know by th eirnature. One of the most basic knowledge subjects of human is himself/herself, in other words, human. But human, on the way to knowing himself, inevitably, encounters with the unknowable. This unknowable is the other human. The other human, even though he/she is similar to him/her in terms of being a human, stands and surprises him as an entity that can never be fully understood. Emmanuel Levinas, Jean - Paul Sartre and Edmund Husserl, as philosophers who desire to know by their nature, have also traced this unknowable and thought about the reasons of this obscurity. In this study, the opinions of these three philosophers on the possibility of knowing the other, will be compared in connection with the philosophical anthropology and so that the causes of this unsolved puzzle which is calle d as the other will be discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherPosseible Düşünme Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectBaşkasıen_US
dc.subjectLevinasen_US
dc.subjectSartreen_US
dc.subjectHusserlen_US
dc.subjectFelsefi Antropolojien_US
dc.subjectThe otheren_US
dc.subjectLevinasen_US
dc.subjectSartreen_US
dc.subjectHusserlen_US
dc.subjectPhilosophical Anthropologyen_US
dc.titleBilinemez olarak başkası: Levinas, Sartre ve Husserlen_US
dc.title.alternativeThe other as unknowable: Levinas, Sartre and Husserlen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPosseible Düşünme Dergisien_US
dc.contributor.departmentİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0791-2163en_US
dc.identifier.issue13en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.identifier.endpage17en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Degien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess