Recent Submissions

  • Boşanmada maddi tazminat 

    Çağrı, Gözde Zeytin (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
    Türk Medenî Kanununda boşanma, evliliği sona erdiren sebeplerden biri olarak kabul edilmiştir. Evliliği sona erdiren sebeplerden biri olduğu içindir ki hukukumuzda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte boşanma ...