Show simple item record

dc.contributor.authorÇoksüer, Hakan
dc.contributor.authorHaliloğlu, Berna
dc.contributor.authorErcan, Mutlu
dc.contributor.authorKöse, Murat
dc.contributor.authorKeskin, Uğur
dc.contributor.authorAlanbay, İbrahim
dc.contributor.authorKaraşahin, Emre
dc.contributor.authorKabaca, Canan
dc.contributor.authorKarateke, Ateş
dc.date.accessioned2019-07-22T06:36:53Z
dc.date.available2019-07-22T06:36:53Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationÇoksüer, H., Haliloğlu, B., Ercan, M., Köse, M., Keskin, U., Alanbay, İ., Karaşahin, E., Kabaca, C. ve Karateke, A. (2011). Diabetes mellitus ve obezitenin postmenopozal dönemdeki kadınlardaki pelvik organ prolapsusu üzerine etkileri / The effects of diabetes mellitus and obesity to pelvic organ prolapse in postmenopausal women. Maltepe Tıp Dergisi. 3(1), s. 21-27.en_US
dc.identifier.issn1308-8661
dc.identifier.urihttp://maltepetipdergisi.org/summary.php3?id=71
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2463
dc.description.abstractAmaç: Diabetes mellitus ve obezitenin postmenopozal dönemdeki kadınlarda pelvik organ prolapsusuna(POP) olan etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Yöntemler: 49-79 yaşları arasındaki POP bulunan 104 kadın grup I(non-diabetik ve non-obez) grup II(non-obez ve diabetik) grup III(obez ve non-diabetik) ve grup IV(obez ve diabetik) olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. Her bir grupta POP-Q (POP-Q) sistemi kullanılarak uterin prolapsus, sistosel ve rektosel varlığı değerlendirildi. Bulgular: Sağlıklı kadınlarla karşılaştırıldığında obezitenin ve diabetes mellitusun(DM) sistosel, rektosel ve uterin prolapsus progresyonuyla ilişkili olduğu saptanmıştır(p<0.001). Obezite olan gruplardaki uterin prolapsus evresi diyabetik gruplardan belirgin olarak daha ileri bulunmuştur( p<0.001). Sonuç: Obezite ve DM; POP için risk faktörü olarak görülmektedir. Obezite, uterin prolapsusu DM'den daha fazla etkilemektedir ve modifiye edilebilir bir risk faktörüdür. Dolayısıyla yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: We aim to evaluate the effect of diabetes and obesity on pelvic organ prolapse (POP) in postmenopausal women. Methods: 104 women with POP, ages 49 to 79 were divided as group I (non diabetic-non obese), group II (non obese-diabetic), group III (obese-non diabetic) and group IV (obese-diabetic). For each group, presence of uterine prolapse, cystocele and rectocele using POP Quantification (POP-Q) system were assessed. Results: Obesity and diabetes mellitus (DM) were associated with progression in cystocoele, rectocele and uterine prolapse compared with healthy women (p<0.001). Uterine prolapse stages of the obesity groups were also significantly higher than in the diabetic group (p<0.001). Conclusions: Obesity and DM seem to be risk factors for POP. However, obesity as a modifiable risk factor has more effect on developing uterine prolapse than diabetes and it is important for developing new therapy strategies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectsistoselen_US
dc.subjectdiabetes mellitusen_US
dc.subjectobeziteen_US
dc.subjectpelvic organ prolapsusen_US
dc.subjectrektosel ve uterine prolapsusen_US
dc.subjectcystoceleen_US
dc.subjectdiabetes mellitusen_US
dc.subjectobesityen_US
dc.subjectpelvic organ prolapseen_US
dc.subjectrectocele and uterine prolapseen_US
dc.titleDiabetes mellitus ve obezitenin postmenopozal dönemdeki kadınlardaki pelvik organ prolapsusu üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of diabetes mellitus and obesity to pelvic organ prolapse in postmenopausal womenen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMaltepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage21en_US
dc.identifier.endpage27en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Editör Denetimli Degide Makaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess