Show simple item record

dc.contributor.advisorTelman, Nursel
dc.contributor.authorEğilmez, Gülseren
dc.date.accessioned2019-08-29T11:58:55Z
dc.date.available2019-08-29T11:58:55Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007
dc.identifier.citationEğilmez, G. (2007) Gören ve görmeyen ilköğretim öğrencilerinin renk-nota eşleştirmesine yaklaşımları / Matching colors to notes of blind and sighted junior school students (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2658
dc.description.abstractBu deneysel çalışmada, ilköğretim okuluna devam eden gören ve görmeyen öğrencilerin renklerle notaları eşleştirmeleri değerlendirilmiştir. Değerlendirmede, kontrol grubunu oluşturan gören öğrencilerin eşleştirmeleri ile denek grubunu oluşturan görme engelli öğrencilerin eşleştirmeleri arasında fark olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca her iki grubun eşleştirmeleri, sesin frekansı ve rengin dalga boyu göz önüne alınarak ve matematiksel hesaplamalarla yapılmış olan renklerle notaları eşleştirmiş olan bir çalışmamın sonuçları ile karşılaştırılmıştır . Daha önce benzer bir çalışma yapılmamış olması nedeniyle , esas çalışmanın öncesinde pilot çalışma yapılması uygun görülmüştür. Pilot çalışma deneyi , 30 görme engelli ve 44 gören öğrenci ile yapılmıştır. Deneyde öğrencilere metilafon'un tuşlarına vurarak tek, tek dinletilen Do, Mi ve La notalarını, ana renklerden olan Sarı, Mavi ve Kırmızı renkler ile eşleştirmeleri istenmiştir. Esas çalışma deneyi , 33 görme engelli ve 33 gören öğrenci ile yapılmıştır. Bu deneyde, öğrencilere piyanodan kaydedilmiş Do, Re, Mi ve La notaları CD'den tek, tek dinletilerek, Sarı, Yeşil, Mavi ve Kırmızı renklerle eşleştirmeleri istenmiştir. Esas çalışma deneyi her öğrenci ile 10'ar kez tekrarlanarak gerçekleştirildi ve 10 tekrarın en az beşinde aynı eşleştirmeyi yaptıkları veriler değerlendirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler, istatistikte SPSS paket program ile değerlendirilmiştir. t-testi hesaplamaları sonucunda gören ve görmeyen denekler (deney ve kontrol grubu) arasında anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir. İki grubun eşleştirmeleri arasındaki karşılaştırma anlamlı bir farklılık olmadığına işaret etmiştir (p=0.227 ). Ayrıca, frekans değerlerine baktığımızda Mİ-Yeşil eşleştirmesinde fark her ne kadar t-testi hesaplamaları sonucunda anlamlı bulunmamış (1,96) ise de, bu eşleştirmenin her iki grupta da en yüksek frekansı oluşturması dikkat çekici bulunmuştur. Araştırmada dikkat çeken bir başka sonuç ise; gerek pilot çalışmanın gerekse esas çalışmanın frekanslarına bakıldığında, gören öğrencilerin yaptığı eşleştirmelerden hiç biri matematiksel hesaplamalarla yapılmış olan eşleştirme ile benzerlik göstermezken, görme engelli öğrencilerin hemen, hemen tüm eşleştirmeleri benzerlik göstermiştir (yalnızca esas çalışmada Do-Mavi eşleştirmesi hariç). Bu bulgular ışığında, gören ve görmeyen öğrenciler arasında benzerlik teşkil eden Mi-Yeşil eşleştirmesinin nedenleri ve her iki çalışmada da görmeyen öğrencilerin yaptığı eşleştirmelerin, sesin frekansı ve rengin dalga boyu ile yapılmış eşleştirmelerle benzerlik göstermesinin nedenleri araştırmaya değer bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this experimental work, blind and sighted junior school students have been asked to match colours to suggested notes (sounds). In the evaluation, the results gained from the control group of sighted students were compared against the results from the blind students. Also the results from the two groups were compared with the results of another work where, sound frequency and colour wave lengths were studied in mathematical terms. Since this subject had not been studied before, it had been seen appropriate to conduct a preliminary experiment. The preliminary experiment, was conducted with 30 blind and 44 sighted students. In the experiment the students were subjected to listen to singular notes played one at a time on the metilafon and to match them with a prime colours yellow, blue or red. In the actual experiment 33 blind and 33 sighted students were worked with. In this experiment pre recorded piano notes Do, Re Mi and La were played to the students, one at a time, from a CD player and they were asked to match them to one of the prime colours, Yellow, Green, Blue or Red. This test was repeated 10 times with each student and only 5 of the tests where the matchings were the same, were taken in to consideration. The result of the experiment has been assessed by the SPSS package programm. The result of the t-test had shown that the differences between the blind and normal group (experimental and control group) was not significant (p=0.227). In addition, when the frequency values were looked at, however, matching Mi-green colour in both blind and normal groups t-test result had no significance result 1.96) but, showed the highest frequency rate that had drown great attention. Another point that was apparent resulting in the preliminary and the main test, was that the matchings made by the sighted students didn't show any similarities to any mathematical calculations but almost all the matchings done by the blind students showed a remarkable similarity (except Do Blue in the maintest). In light of this results, the reasons of the similarity in the sighted and blind students choice of Mi to Green with regards to the sound frequency and colour wave lengths matchings showing remarkable similarities, have been found worthy of further investigation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGörme engellien_US
dc.subjectRenken_US
dc.subjectNotaen_US
dc.subjectRenk-nota eşleştirmesien_US
dc.subjectBlinden_US
dc.subjectColouren_US
dc.subjectMusical noteen_US
dc.subjectMatching musical notes to coloursen_US
dc.titleGören ve görmeyen ilköğretim öğrencilerinin renk-nota eşleştirmesine yaklaşımlarıen_US
dc.title.alternativeMatching colors to notes of blind and sighted junior school studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record