Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelikcan, Peyami
dc.contributor.authorAytekin, Hakan
dc.date.accessioned2019-09-02T05:55:50Z
dc.date.available2019-09-02T05:55:50Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-02
dc.identifier.citationAytekin, H. (2013). Türkiye'de toplumsal değişme ve belgesel sinema / Social change and documentary film in Turkey (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2659
dc.description.abstractTürkiye’de belgesel sinema, akademik olarak üzerinde yeterince çalışılmamış bir alandır. Yapılan çalışmalarda da zayıf bir tarihçe bilgisinin üzerine pek çıkılamamış, belgesel sinema, onu belirleyen toplumsal koşullarla birlikte yeterince irdelenememiş, belgesel sinema dönemselleştirilememiş, makalelerde de sınırlı olguların dışına pek çıkılamamıştır. Belgesel sinema, tanımından başlayarak “gerçeklik” olgusuyla birlikte, düşünüldüğünden - tartışıldığından ortaya çıkan zayıf literatür de büyük ölçüde bu olguyla sınırlı kalmıştır. Yakın Türkiye tarihini “modernleşme” kavramı üzerinden ele alırken belgesel sinemanın da “modernleşme” kavramıyla ne denli örtüştüğünün tartışıldığı bu çalışmada, Türkiye’de belgesel sinemanın gelişimi toplumsal değişime paralel olarak ele alınmış ve belgesel sinema dönemselleştirilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’de belgesel sinema “Propaganda”, “Kültürel Hümanizma” ve “Çokkültürlülük” olarak üç döneme ayrılmıştır. Her dönemin başat özellikleri toplumsal yapıyla ilişkilendirilmiş; dönemin önemli yönetmenleri ve belgesel filmleri ele alınmıştır. Türkiye’de belgesel sinemacıların bir araya geldiği tek meslek örgütü olan BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin belgesel film yönetmeni olan üyeleriyle yapılan bir anket çalışmasıyla da, belgesel sinemacıların kendi eğilimlerinin yanı sıra Türkiye’deki belgesel sinemayı nasıl yorumladıkları saptanmaya çalışılmıştır. Dönemselleştirme çalışması bir ilk çalışma niteliği taşımaktadır. Belgesel film yönetmenlerin eğilimleri hakkındaki araştırma ise bir ilk olma niteliği taşımamakla birlikte belgesel sinema alanını kapsamlı biçimde ele almakta ve alan hakkında önemli veriler sağlamaktadır. Belgesel film yönetmeni olarak uzun yıllar üretim yapmanın yanı sıra akademik katkıda da bulunan bir kişi olarak böylesi bir çalışmaya girişirken cesaret kadar sorumluluk duygusundan hareket edilmiş; belgesel sinemanın geleceğine projeksiyon yapılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractDocumentary cinema in Turkey is an area that is not studied academically enough. It hasn't been gone beyond a poor knowledge of history on many studies. Documentary cinema couldn't be studied thoroughly together with the social conditions which specify it. Also documentary cinema couldn't be periodized and moved beyond limited cases on some articles. Starting with the definition of documentary cinema which has been considered and discussed together with the “reality” case, also resulted a poor literature limited on this plot. While undertaking the near term Turkey history through the concept of “modernization“ and discussing how much the documentary cinema overlaps with this concept, in this study, the progress of documentary cinema in Turkey is dealt in parallel with the social change and documentary cinema has been periodized. In this context, documentary cinema is divided into three periods as “Propaganda Period”, “Cultural Humanism Period” and “Multiculturalism Period”. Each period is associated with the dominant features of social structure and documentary films by the most outstanding directors of the period are discussed. In a survey conducted with documentary film directors, members of the only professional organization where the documentary filmmakers come together at BSB Cinema Work Owners' Collective Association, their own tendencies and interpretation of the documentary cinema in Turkey are tried to be determined. This periodization work constitutes a first study. Although the research about the tendency of the documentary directors doesn't have the characteristics of being the first research, it addresses the area comprehensively and provides important data. Doing for many years as the director of the documentary film production, as well as contributing to the academic study, while practicing this process, motivated with the sense of responsibility as well as the sense of courage, it is tried to be made a projection for the future of documentary cinema.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBelgesel sinemaen_US
dc.subjectToplumsal değişmeen_US
dc.subjectPropagandaen_US
dc.subjectKültürel hümanizmaen_US
dc.subjectÇokkültürlülüken_US
dc.subjectDocumentary filmen_US
dc.subjectSocial changeen_US
dc.subjectPropagandaen_US
dc.subjectCultural humanismen_US
dc.subjectMulticulturalismen_US
dc.titleTürkiye'de toplumsal değişme ve belgesel sinemaen_US
dc.title.alternativeSocial change and documentary film in Turkeyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record