Show simple item record

dc.contributor.advisorTemel, Ali
dc.contributor.authorKoçak, Nida
dc.date.accessioned2019-09-04T08:28:58Z
dc.date.available2019-09-04T08:28:58Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015-09
dc.identifier.citationKoçak, N. (2015). Öğretmenlerin psikolojik şiddet (mobbing) algıları - İstanbul ili Anadolu yakasında bulunan resmi kız keslek kiselerinde bir tarama / Teachers'perception of mobbing - A survey in the Girls' vocational high schools in Istanbul Anatolian side (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2676
dc.description.abstractBu araştırma ile İstanbul ili Anadolu yakasında bulunan 14 ilçedeki 26 Resmi Kız Meslek Lisesinde görev yapan öğretmenlerin mobbinge maruz kalma algısının yaygınlığı, mobbinge maruz kalma algılarının mobbingin çeşitli boyutlarında nasıl yoğunlaştığı ve maruz kaldıkları mobbingin tür ve sıklık algıları kişisel özelliklerine göre nasıl farklılaştığı incelenmiştir. Araştırmanın evreni 2014-2015 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Anadolu Yakasında bulunan 14 ilçedeki 26 resmi Kız Teknik ve Meslek Lisesinde görev yapan 1177 öğretmendir. Araştırmanın örneklemi ise 290 olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda öğretmenlere "Kişisel Bilgi Formu" ve "Mobbing Algı Ölçeği Formu" dağıtılmıştır. Öğretmenlerin verdiği cevaplar doğrultusunda SPSS 17 programı kullanılarak problem cümlesi içerisinde yer alan değişkenlerin frekans ve yüzde değerleri bulunmuş, f testi, t testi ve Ki-Kare testi uygulanmıştır. Manidarlık düzeyi olarak 0. 05 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, Kız Teknik ve Meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin çoğu mobbing davranışına düşük sıklıkta maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler en çok 'yaşam kalitesine ve mesleki durumuna saldırı' boyutundaki mobbing davranışlarına maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. En az maruz kalınan mobbing boyutu ise 'doğrudan sağlığa saldırı' boyutudur.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out with the objective of exploring the prevalence of perception of mobbing, how the perception of exposure to mobbing behaviours ranges according to different dimensions of mobbing, and how the perception of types and frequency of mobbing behaviours differs according to personal characteristics of victims. The population of the study was composed of 1177 teachers working in Girls Vocational High School in the 2014-2015 academic year in İstanbul, Anatolian side. The sample of the study consisted of 290 teachers. For the purpose of data collection "Information Form" and "Mobbing Perception Scale" were distrubuted to teachers. The variable frequencies and percentage analysis of the teachers' responses were calculated using the SPSS 17 statistics program. T test, f test and Chi-Square test were used in the statistical analysis of data. All data analysis techniques yielded statistically significant results with a discrepancy of no more than 0.05. The results indicate that most of the teachers working in Girls Vocational High Schools express being a victim of mobbing behaivours. Most of the victims stated that they are exposed to the dimension of 'attacks on the victim's quality of life and occupational status. The least exposed dimension is 'attacks on the victim's physical health.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMobbingen_US
dc.subjectPsikolojik tacizen_US
dc.subjectKız Meslek Lisesien_US
dc.titleÖğretmenlerin psikolojik şiddet (mobbing) algıları - İstanbul ili Anadolu yakasında bulunan resmi kız meslek liselerinde bir taramaen_US
dc.title.alternativeTeachers'perception of mobbing - A survey in the Girls' vocational high schools in Istanbul Anatolian sideen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record