Show simple item record

dc.contributor.advisorEmecen Dağseven, Deniz
dc.contributor.authorSaraç, Işıl Hazal
dc.date.accessioned2019-05-03T12:18:05Z
dc.date.available2019-05-03T12:18:05Z
dc.date.issued2018-06
dc.date.submitted2018-06
dc.identifier.citationSaraç, Işıl Hazal (2018). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyinin incelenmesi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/279
dc.description.abstractGünümüzde iş yaşamının rolü oldukça büyüktür. İş yaşamının olumsuz sonuçlarından ve gün geçtikçe yaygınlaşan durumlarından biri de tükenmişlik sendromudur. Bu çalışma; özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini incelemeyi amaçlamıştır. İstanbul Anadolu yakasında bulunan 8 özel eğitim merkezi ile 2 spor eğitim merkezinde çalışan 120 öğretmen çalışmaya katılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması için Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Yapılan analizlere göre, özel eğitim öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin duygusal tükenme, kişisel başarısızlık ve duyarsızlık alt ölçeklerinde, yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma süresi, çalışma alanı, mezun olunan alan, mesleğini kendine uygun görme, iş arkadaşları ile iş birliği içinde olma, yöneticisinden takdir görme, aldığı ücreti yeterli görme, mesleğini isteyerek seçme değişkenlerine göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Araştırma sonuçları literatürdeki çalışmalar ile tartışılmış gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler sunulmuş ve araştırmanın sınırlılıkları ifade edilmiştir.en_US
dc.description.abstractWork life has a significant role in today’s world. Burnout Syndrome is one of the negative outcomes of work life and prevalance of burnout is increasing day after day. This study aimed to investigate burnout levels of teachers who work in special education field. Study has included 120 teachers in 8 special education center and 2 sport education center in Istanbul, Anatolian region. Maslach Burnout Inventory and sociodemographical form which has designed by researcher were applied in the study. According to results; emotional burnout, decrease in perception of personal success and desensitization scores of teachers in special education field; showed signficant difference in terms of age, gender, marital status, working duration, working field, graduation field, appropriation of profession for themsleves, coorporation with co-workers, appriciate form supervisors, perception of income adequacy and voluntarity in profession/career choice variables. The results of this study were discussed in the light of related literature, also suggestions for future studies and limitations for current study were stated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.subjectÖzel eğitimen_US
dc.subjectÖğretmenen_US
dc.subjectDuygusal tükenmişliken_US
dc.subjectDuyarsızlaşmaen_US
dc.subjectKişisel başarısızlıken_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.subjectSpecial educationen_US
dc.subjectTeacheren_US
dc.subjectEmotional burnouten_US
dc.subjectPersonal successen_US
dc.subjectDesensitizationen_US
dc.titleÖzel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of burnout levels of teachers in special education fielden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess