Show simple item record

dc.contributor.advisorÜlger, Gürdal
dc.contributor.authorÖzal, Arzu
dc.date.accessioned2019-05-03T12:18:37Z
dc.date.available2019-05-03T12:18:37Z
dc.date.issued2018-06
dc.date.submitted2018-06
dc.identifier.citationÖzal, Arzu (2018). Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda halkla ilişkiler çalışmaları: Bir sivil toplum kuruluşu olan “Turmepa” örneği. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/281
dc.description.abstractTarih boyunca insanlar birbirlerine yardım ederek var oldular ve varlıklarını sürdürdüler. Sanayinin zamanla teknolojinin gelişmesiyle beraber toplumu oluşturan bireyler, var olan sorunları çözmek, kirlenen dünyayı temizlemek adına bir araya gelerek kimilerine göre sivil toplum kuruluşları, kimilerine göre de kar amacı gütmeyen kuruluşlar adı altında birçok faklı isim ile bir çatı altında toplanıp gönüllü olarak amaç ve misyonları için sevgi ile çalıştılar. Misyonları ve hedefleri gönüllü olarak topluma, doğaya ve hayvanlara yardım etmek olan bu kuruluşların daha çok gönüllüye, daha çok bağışçıya ihtiyaçları bulunmaktadır. Yaptığımız bu çalışmanın amacı bu kuruluşların bu ihtiyaçları nedeniyle daha fazla farkındalık yaratabilmeleri için halkla ilişkiler faaliyetlerinden ne derece yararlanabildiklerini, bu süreçleri nasıl ve hangi amaçlarla yönettiklerini saptamak ve buradan hareketle diğer sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sorunlarına da değinmektedir. Bunun için Türkiye’de deniz ve su kaynakları alanında üst katman olarak faaliyet gösteren önemli bir sivil toplum kuruluşu olan Deniz Temiz Derneği “TURMEPA” incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractThroughout history, people kept their existence by helping each other. In time, with the development of industry and technology, individuals who form the society, came together under one roof in order to solve the existing problems and clean up the polluted world and they worked as volunteers affectionately for their goals and missions in organizations like non-governmental (NGO’s) or non-profit organizations. These organizations, whose missions and aims are to help to society, nature and animals, need more volunteers and donors to continue their work. The purpose of this study is to determine how much these organizations are able to benefit from public relations to create more awareness for their need, how and for what purpose they manage these public relations processes and to address the problems of other nongovernmental organizations in this regard. Therefore the organization Deniz Temiz Derneği “TURMEPA” (Clean Sea Foundation) was examined which is an important non-governmental organization operating as a top tier in the field of marine and water resources in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKar amacı gütmeyen kuruluşlaren_US
dc.subjectSivil toplum kuruluşlarıen_US
dc.subjectHalkla ilişkiler faaliyetlerien_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectGönüllüken_US
dc.subjectNon-profit organizations (NGO's)en_US
dc.subjectNon-governmental organizationsen_US
dc.subjectPublic relationsen_US
dc.subjectTureng/Contacten_US
dc.subjectVolunteeringen_US
dc.titleKar amacı gütmeyen kuruluşlarda halkla ilişkiler çalışmaları: Bir sivil toplum kuruluşu olan “Turmepa” örneğien_US
dc.title.alternativePublic relations at non-profit organizations: A non-governmental organization “Turmepa” as an exampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record