Recent Submissions

  • Ferzan Özpetek filmlerinde bir anlatı mekanı: Mutfak 

    Bulanık, Sevil (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
    Bu çalışmada mimarlık ve sinema etkileşimi göz önüne alınarak, sinemada mutfak mekanının kullanımına değinilmiştir. Mutfak mekanının; beslenmenin yanısıra insanın vazgeçilmez temel değerlerini ortaya koyduğu düşüncesinden ...
  • "Yolcu" filmi bağlamında sinemada "yol" ve "yolcu" 

    Aslan, Hayal (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-02)
    Metafor kullanmak, ifade edilenin akılda kalıcı olmasını sağlar. Metaforlar ne kadar akılda kalır ve ne kadar hislere hitap edici olursa, o kadar etkili olur. Felsefe tarihi içerisinde, felsefeyi bulanık, manasız, belirsiz ...