Show simple item record

dc.contributor.advisorOdabaş, Battal
dc.contributor.authorÖzcan, İsa
dc.date.accessioned2019-05-06T08:32:53Z
dc.date.available2019-05-06T08:32:53Z
dc.date.issued2018-09
dc.date.submitted2018-09
dc.identifier.citationÖzcan, İsa (2018). Hollywood sinemasında kahraman yaratma ve algı yönetimi: Bir örnek Vietnam Savaşı ve Rambo filmleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/301
dc.description.abstractAmerika’nın 1965-1973 yılları arasında Vietnam ile yaptığı ve neticesinde kaybettiği savaşı, savaş sırasında Vietnam’da yaptığı yıkımı haklı göstermek için kitlelerin algılarını Rambo film serisi ile nasıl etkilediğini ele alan çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde algı yönetimi ve algı yönetiminin sinemayla ilişkisi ele alınarak, kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. İkinci bölümde Vietnam uygarlığı, savaş öncesi Vietnam, Amerika’nın Vietnam’a olan ilgisi ve Vietnam Savaşı incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise seçilen Rambo filmleri üzerinden yürütülen algı yönetiminin sinemayla olan ilişkisi incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study discusses that how does perception of population being affected by America using Rambo movie series in order to prove rightfullness of Vietnam War in 1965-1973 resulted loss of America and destruction made by America in Vietnam. This study composes of three sections. In the first sevtion, perception of management and relation of perception of management with cinema are handled and conceptual framework is constituted. In the second section, Vietnam civilization, previous situation of Vietnam before war, interest of America with Vietnam and Vietnam War are examined. Finally, in the third section, relation of perception management with cinema were examied by using Rambo movie series.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVietnam savaşıen_US
dc.subjectRamboen_US
dc.subjectAlgı yönetimien_US
dc.subjectSinemada algı yönetimien_US
dc.subjectVietnam waren_US
dc.subjectRamboen_US
dc.subjectPerception managementen_US
dc.subjectPerception management in cinema.en_US
dc.titleHollywood sinemasında kahraman yaratma ve algı yönetimi: Bir örnek Vietnam Savaşı ve Rambo filmlerien_US
dc.title.alternativeCreating a hero and perception management in hollywood cinema: An example Vietnam War and Rambo moviesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record