Recent Submissions

 • Kentsel dönüşüm sürecinde genel bir bakışla Bağdat Caddesi örneği 

  İçağasıoğlu, Halil Tuncay (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Türkiye‟de kentsel dönüşüm 1999 Depremi sonrasında mevcut yapı stokunun depreme dayanıklı olmadığı gerçeğinden dolayı sıcak bir gündem oluşturdu. Kavramın kullanıldığı ilk yasa 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı “Afet Riski ...
 • Covid-19 pandemisinin tedarik zinciri yönetimi üzerindeki etkisi 

  Güleç, Osman (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Tedarik Zinciri Yönetimi, hammadde tedariğinden başlayıp; ürünün müşteriye ulaştırılmasına kadar ortaya çıkan tüm adımların kurallar dâhilinde yönetilmesidir. Müşteriye sunulan servis seviyesi, rekabet unsurlarının en ...
 • Tesla bobini 

  Sezgin, Zafer Emre (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Bu projede Nicola Tesla’nın yıllar önce yaptığı ve tüm dünyada kullanılmasını istediği kablosuz elektrik iletimi gerçekleştirilecektir. Tesla, yaptığı bu bobinle elektrik akımını kablosuz bir şekilde iletmek istiyordu. Bunu ...
 • Yat iç mekan tasarımı 

  Aydın, Emre (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Projenin ilk günü danışmanımız dr.elif altın ile birlikte proje konusunun ne olacağını ve kimlere hangi konunun verileceği tartışıldı. Proje kapsamında 5n1k (ne,nerede,ne zaman, kim için) tekniği ile ilerleyerek bir ...
 • SQL server veritabanında bozulmalara karşı basit ve ileri seviye kurtarma yöntemleri 

  Aksoy, Erdal Cihad (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
  Veri, günümüz şartlarında şirketleri için hayati önem taşımaktadır. Dolayısı ile verinin çok iyi korunması ve saklanması gerekmektedir. Her ne kadar storage maliyetlerinin düşmesi, yedekleme teknolojilerinin iyileşmesi ...
 • Yüksek yapı tasarımında sürdürülebilirlik kavramı 

  Kasap, Gülbahar (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Dünya üzerinde çevre sorunları giderek artmaktadır. İnsanların dünyadan başka gidebilecekleri bir yer olmadığı için, mevcut alanları iyi değerlendirmek, kaynakları verimli kullanmak, ekolojik ve doğru tasarımlarla bina ...
 • Sigorta poliçeleri takip sınıflandırma mobil uygulama projesi 

  Örnek, Tekin (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Günümüzde sigorta çeşitli branşlarda hayatımıza girmiştir. Bir bireyin birden fazla farklı şirkette birden fazla sigorta poliçesi olabilmektedir. Bunlar özel sağlık, ferdi kaza, tamamlayıcı sağlık, evi için konut, dask, ...
 • Yasadışı göçe karşı İha kullanımı 

  Yılmaz, Emin (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2018)
  Projede son dönemlerde daha da artan şiddet olayları sonucunda göç etmek zorunda kalan mültecilerin, ülkemizi transit geçiş güzergahı olarak kullanıp yasadışı bir şekilde Avrupa’ya geçişini önlemeye ve güvenlik birimlerimizin ...
 • İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir inşaat firmasındaki uygulamalar 

  Yalaz, Mert (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada, Türkiye’de bulunan bir inşaat firmasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan uygulamalardan bahsedilmiştir. Öncelikle iş yerinde uyulacak iş sağlığı ve güvenliği kuralları üzerinde durulmuştur. İş sağlığı ...
 • Görüntü işleme teknikleri ile kütüphane raflarındaki kitap adetlerinin belirlenmesi 

  Cavlak, Mustafa (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2018)
  MATLAB üzerinde görüntü işleme tekniği ile kütüphanelerin içerisindeki rafların barındırdıkları kitap adetininin saptanması işlemi için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu uygulama kapsamında akıllı telefon kamerası veya ...
 • Bulut teknolojilerinde mahremiyet 

  Karakoç, Özge Nur (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Dünya çapında son yıllarda gözde teknoloji hizmetlerinden birinin bulut bilişim sistemlerinin olduğunu görmekteyiz. Teknolojinin gelişmesi ve kullanım alışkanlıklarının değişmesiyle artan veri trafiği bunları depolama, ...
 • İş zekası ve sektörler üzerindeki etkileri 

  Gürol, Şeyda Şensoy (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  İlerleyen teknoloji ve bilgi çağı ile birlikte, geleceğe yönelik karar almada Bilgisayarlı Karar Destek sistemleri oldukça önem kazanmaktadır. Büyük ölçekli şirketler stratejik kararları alırken bu sistemlere ihtiyaç ...
 • Bilgi güvenliği ve sızma testleri 

  Çelik, Hüseyin (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Günümüzde dijitalleşme ve teknolojinin çok hızlı olarak gelişmesine paralel olarak bilgi miktarı artmıştır. Bu bilgilere erişimde çok hızlı bir şekilde gelişmekte. Artan bilgi miktarı ve erişim yöntemleri nedeniyle bilgilerin ...
 • Sağlıkta bilişim açısından karak destek sistemleri 

  Salman, Muzaffer (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Sağlıkta uygulama ve tedavi açısından zamansal kısıtlılık, tedavi alacak hastanın fazla olması, tıbbi rehberlerin karmaşık yapıda olması ve bu rehberlerin istenilen şekilde kullanılması adına çözümlerin olması gereklidir. ...
 • Sağlık sektöründe dijitalleşmeyi engelleyen faktörler 

  Tokyay, Hatice (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Sağlık sektöründeki hizmetlerde yıllarca ucuz ve basit yöntemler kullanılmıştır. Teknolojinin ilerlemesi ve gelişmesiyle birlikte sektör içerisinde hizmetlerin daha teknolojik olarak işlenmesi ve geliştirilmesi imkanı ...
 • Taranmış görüntülerde eğik belge bulma ve düzeltme 

  Durmaz, Mücahit (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  İnsanların iş yapış şekilleri günden güne dijitalleşmeye başlamıştır. Bir belgeyi fiziksel olarak saklamak hem yer kaplamakta hemde kolay ulaşımını zorlaştırmaktadır. Bu yüzden belgelerin dijital ortama taşınması için ...
 • CNC dik işleme merkezi seçiminde çok kiterli karar verme yöntemleri 

  Şahin, İrem (Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  İnsan iş gücüne olan ihtiyacı azaltmak ve daha hızlı üretim için makinalar ve makinalara ilişkin takım tezgahları ortaya çıkmıştır. Çağımız bilgisayar teknolojisine bürünmesi ve buna yönelik rekabetin artması, metal kesme ...
 • İlaç tablet üretiminde görüntü işleme teknikleri ile hata tespiti 

  Bozkurt, Erkan (Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Dünyadaki sağlık sistemlerinin hayati bir bileşeni olan ilaç endüstrisi, insan ve hayvan sağlığı için ilaçları keşfeden, geliştiren, üreten ve pazarlayan birçok kamu ve özel kuruluştan oluşur. Geliştirilen ilaçların insanlara ...
 • Sipariş tipi üretim sistemlerinde üretim planlama ve bir işletmede örnek uygulama 

  Çiftçi, Hasan Önder (Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Günümüz rekabet koşullarında işletmelerin uzun vadede ayakta kalabilmeleri için en kritik faaliyetlerden biri üretim planlamadır. Etkin planlama ile gereksiz stok tutmaktan, müşteri memmuniyetsizliğini önlemeye kadar çok ...
 • Hızlı kalıp değiştirme sistemleri ve bir uygulama 

  Yıldız, Erol (Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Hızlı kalıp değiştirme sistemlerinin sağladıkları katkıları daha iyi anlayabilmek amacıyla geleneksel üretim metotları incelenmiştir Yalın üretim sistemine genel bir bakış sağlamış ve hızlı kalıp değiştirme işlemleri ...

View more