Recent Submissions

 • Okul yöneticilerinin toplantı yönetimi ile ilgili tutum ve becerilerinin öğretmenler tarafından algılanması 

  Çalışkan, Ümüt (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Bu araştırmanın ilk bölümünde genelde toplantı kavramı çerçevesinde teorik bilgilerden; kısaca toplantı kavramı ve toplantı kelimesi çerçevesinde oluşabilecek literatür terimlerin açıklaması üzerinde durulmuş, toplantı ...
 • Soruşturmaya yer olmadığına dair karar 

  Tural, Uğur (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  “Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar”, “Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar”, Soruşturmama Kararı” veya “Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararı” olarak ifade edilen karar Ceza Muhakemesi Hukukumuzda ...
 • Soruşturma evresinde şüpheli hakları 

  Akbulut, Uğur Ziya (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08)
  İnsan Hakları, insanlığın var oluşundan beri insanın onurlu bir varlık olmasından kaynaklanan ve sahip olmak için sadece insan olmanın yeterli olduğu haklardır. İnsanlığın başlangıcından günümüze kadar geçen süreç içerisinde ...
 • Antik Yunan’dan günümüze devlet 

  Korkmaz, Meryem (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08)
  Tarihte devlet kavramı toprak parçası üzerinde egemenliği ifade etmiştir. Tarihler boyunca insanların sahip oldukları bencil duygular toplumları güç savaşına itmiş, ihtiyaç duyulan gücü ve toprak parçasını elinde bulundurmak ...
 • Ceza muhakemesi hukukunda zorunlu müdafilik 

  Fırat, Yağmur (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-09)
  Savunma hakkı, hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak adil yargılamanın temelini oluşturmaktadır. Savunma hakkının tanınmadığı, bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanmayan şüpheli veya sanığın, hukuk devleti olmanın ...
 • Türk ceza hukukunda kısa süreli hapis cezalarına seçenek yaptırımlar 

  İş Arkun, Gülten (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-12)
  Ceza infaz kurumları çoğu kez kişi üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır. Buna bağlı olarak cezaya maruz kalmış bireylerin topluma kazandırılmaları da zorlaşmaktadır. Çünkü ceza almış birey bulunduğu toplumda yaşamak ...