Show simple item record

dc.contributor.advisorÇuhadaroğlu, Alper
dc.contributor.authorAydoğmuş, Sırmahan
dc.date.accessioned2019-05-08T12:11:57Z
dc.date.available2019-05-08T12:11:57Z
dc.date.issued2018-09
dc.date.submitted2018-09-27
dc.identifier.citationAydoğmuş, Sırmahan (2018). 48-72 aylık çocukların bilişsel stilleri ile baba katılımı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/331
dc.description.abstractAraştırmanın amacı, 48-72 aylık çocukların bilişsel stillerinin baba katılımı açısından yaş, cinsiyet, kardeş sayısı ve babaların baba öğrenim ve sosyo-ekonomik düzeyine göre farklı olup olmadığını incelemektir. Çocukların bilişsel stilleri, Kansas Okul Öncesi Çocuklar için Düşünsellik-İçtepisellik Ölçeği –A formundan (KRISP-A Form) elde edilen tepki süresi ve hata sayıları ile belirlenmektedir. Araştırma, ilişkisel tarama modeli ile KRISP-A formundan elde edilen tepki süresi ve hata sayısı puanlarının baba katılımına etki eden bazı değişkenler ile ilişkisi açısından değerlendirilmektedir. Araştırmanın ölçekleri, 48-72 aylık toplam 239 çocuk ve baba katılımcıya uygulanmıştır. Araştırmada, çocuklara Kansas Okul Öncesi Çocuklar için Düşünsellik-İçtepisellik Ölçeği–A formu (KRISP-A Formu) babalara ise Kişisel Bilgi Formu ve Baba Katılım Ölçeği (BAKÖ) uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, 48-72 aylık çocukların tepki süreleri ile yaş, cinsiyet, kardeş sayısı ve babaların öğrenim düzeyleri arasında anlamlı düzeyde farklılıklar gözlenmemektedir. Yalnızca çocukların tepki süreleri ile baba öğrenim düzeyleri arasında anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. 48-72 aylık çocukların hata sayılarında ise yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, babaların öğrenim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar görülmektedir. Baba katılımının alt boyutları ile çocukların hata sayısı arasında anlamlı ilişkiler gözlemlenirken, tepki sürelerinde ise anlamlı farklılıklara ratlanılmamaktadır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the researcher is to investigate if cognitive styles of 48-72 months of children differs according to age, gender, father’s education, socioeconomic status in terms of father involvement. Cognitive styles of children is determined by reaction span and the number of errors obtained from Kansas Reflection- Impulsivity Scale for Preschoolers Form A (KRISP). The research is evaluated by the relationships between reaction span and the number of errors obtained from KRISP-A by relational screening model and some variables which affect father involvement. Scales of the research was administered to 239 children who are 48-72 months old and fathers. Children were administered Kansas Reflection- Impulsivity Scale for Preschoolers Form A (KRISP) while fathers were administered personal information form and father involvement scale (BAKÖ). Research shows that there is no significant difference for reaction span of 48-72 months old children in terms of age, gender, number of sibling and father education level. There is a significant difference between reaction span of children and father education level. A significant difference was found between error numbers of 48-72 months old children in terms of age, gender, number of sibling and father education level and socioeconomic status. While subscales of father involvement is significantly related with number of errors, attention span of children is not significantly related with father involvement.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectbilişsel stilen_US
dc.subjectbabanın katılımıen_US
dc.subjectokul öncesien_US
dc.subjectcognitive styleen_US
dc.subjectfather involvementen_US
dc.subjectpreschoolen_US
dc.title48-72 aylık çocukların bilişsel stilleri ile baba katılımı arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeRelationship between cognitive style of 48-72 months old children and father involvementen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record