Show simple item record

dc.contributor.advisorErsöz, Selva
dc.contributor.authorSedefoğlu, Sev
dc.date.accessioned2019-05-10T13:16:42Z
dc.date.available2019-05-10T13:16:42Z
dc.date.issued2018-09
dc.date.submitted2018-09-28
dc.identifier.citationSedefoğlu, Sev (2018). Teknolojinin etkisinde dilin dönüşümü: Havacılık İngilizcesi üzerine bie araştırma. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/348
dc.description.abstractHavacılık sektöründe ileri teknoloji ile imal edilmiş sistem, araç ve ekipmanların kullanılması, havacılıktaki haberleşme, bilgi ve veri alışverişi esaslarını göz ardı edilemeyecek şekilde etkilemiştir. Sistem ve araçlar, kokpit, kule, pilot, hava trafik kontrolörleri vb. havacılık camiasında iletişim kaynağı veya haberleşme rolü üstlenmiş canlı veya cansız tüm gönderici ya da alıcı konumunda olan unsurların birbirleri arasında kullandıkları dil de aynı şekilde etkilenip dönüşmüştür. Uluslararası havacılık yasa ve talimatları ile güvence altında bulunan havacılığın global dili olan Havacılık İngilizcesi ve kapsamının altında yer alan hususlar da paralel şekilde değişip genişlemektedir. En önemlisi ‘etkileşim’ ve ‘anlama’ dilde yeterlilik seviyesinin belirlenmesi esnasında ölçülen yeterlilikler arasına katılmıştır. Bu araştırmada teknolojinin kokpit personelinin kullandığı Havacılık İngilizcesinin kullanımına etkisi çalışılmıştır. Objektifliği sağlamak adına, örneklem grubu olarak bir hava yolu işletmesinden farklı yaş, uyruk ve tecrübeye sahip 9 pilot seçilmiştir. Havacılıkta ve dilde yaşanan değişimlerin tanığı olan pilotların görüş, algı ve duyumları, bütüncül ve derinlemesine bir yaklaşımla yapılan görüşmeler aracılığı ile ortaya çıkarılmıştır. Dil ve insan faktörlerinde yetkinliğe sahip pilotların insan ile insan veya insan ile makine arasında kurulan iletişimlerde etkin rol oynadıkları sonucuna varılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, pilot yetiştiren kurum ve kuruluşlar ile sektörde mevcut kokpit personelinin eğitimlerinden sorumlu birimlerin eğitim içeriklerinin oluşturulması esnasında ‘sibernetik’ ve ‘yapısalcı dil’ biliminden faydalanması ve bu bilim esaslarına dair görüş ve kavramların eğitim içeriklerine dahil edilmesi tavsiye edilmektedir. Havacılık sektöründeki insan kaynakları bölümlerinin dil ve insan faktörlerinde yetkinliği yüksek kişileri tercih etmeleri önerilmektedir. Havacılıkta teknolojik unsurların artışı ile sektörde insan faktörü ve dil gittikçe önem kazanmaktadır. İnsan faktörü ve dilin, insan ve makine arasındaki bağı kurması ve bu bağı güçlendiren roller üstlenmesi sebebi ile bu konularda akademik çalışmalar yapılması tavsiye edilmiştir. Bu çalışmalar ile iletişim ve emniyet ile ilgili hususlarda gelişim sağlanabilecektir.en_US
dc.description.abstractThe principles of communication, information and data exchange in aviation have been inevitably affacted by the use of systems, tools and equipments produced with the high technology in the aviation sector. Also, the language, used by the all live and non-live elements in the position of a sender or a receiver like systems, instruments, cockpits, air traffic control towers, pilots, air traffic controllers, etc that have taken the role of communication source or taken part in communication has been affected in the same way and changed accordingly. Aviation English, the global language of aviation, under the guarantee of international aviation laws and regulations, and the issues under the scope of Aviation English have been changing and expanding in parallel. Most importantly, “interaction” and “comprehension” were included in the qualifications that were measured during the determination of the level of proficiency in the language. In this research, the effect of technology on the use of Aviation English used by cockpit personnel has been studied. In order to ensure objectivity, 9 pilots with different ages, nationalities and experience were selected as a sample group from an airline company. The opinions, perceptions and sensations of the pilots who have witnessed the changes in aviation and language, were revealed through the interviews with a holistic and in-depth approach. It is concluded that pilots who have competencies in language and human factors play an active role in communication between human and human or human and machine. According to the findings obtained from the research, it is recommended that the pilot training institutions, organizations and the units responsible for the training of cockpit personnel in the sector benefit from the sciences of “cybernetics” and “structural linguistics” during the creation of training contents and the training contents include the opinions and the concepts related to these sciences. It is recommended that the human resources departments in the aviation sector prefer people with high competence in language and human factors. With the increase of technological elements in aviation, human factor and language has been increasingly gaining importance in the sector. As human factor and the language are establishing bond between human and machine and undertaking the roles that strengthen this bond, it is recommended to carry out academic studies related with them. By these studies, the communication and safety issues will be improved.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjecthavacılık İngilizcesien_US
dc.subjectyapısalcı dilbilimen_US
dc.subjectsibernetiken_US
dc.subjectteknolojien_US
dc.subjectinsan faktörlerien_US
dc.subjectstructural linguisticsen_US
dc.subjecthuman factoren_US
dc.subjectcyberneticsen_US
dc.titleTeknolojinin etkisinde dilin dönüşümü: Havacılık İngilizcesinin kullanımı üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeTransformation of the language under the effect of technology: A research on the use of aviation Englishen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record