Show simple item record

dc.contributor.advisorFermanoğlu, Meriç
dc.contributor.authorŞen, Savaş Onur
dc.date.accessioned2019-05-13T13:28:37Z
dc.date.available2019-05-13T13:28:37Z
dc.date.issued2018-06
dc.date.submitted2018-06
dc.identifier.citationŞen, S. O. (2018). Dijital foto muhabirliği: Mesleğin dönüşümüne dair nitel bir çalışma. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/371
dc.description.abstractFoto muhabirliğinin düşünsel temelleri gerçeğe tanıklık ve onu insanlara aktarma düşüncesine dayanmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde, bu düşünce foto muhabirliğinin misyonu haline gelmiş, bu misyon yaşanan teknolojik ve toplumsal gelişme ve dönüşümlerden etkilenerek evrimsel bir çizgide günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. 1970’li yıllarda yaşanan toplumsal dönüşüm ve dijital teknolojinin getirileri foto muhabirliğini kökten etkilemiştir. Dijital teknoloji ve yeni medya ortamları ile birlikte fotoğrafların aktarım hızı artmış, sunum biçimleri ve kitleler üzerinde yarattığı etkinin boyutlarında farklılıklar meydana gelmiş, kısacası foto muhabirliğinin üretim ve tüketim alanlarında kapsamlı değişiklikler yaşanmıştır. Bu çalışma, yaşanan değişimin boyutlarını saptamak amacıyla nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda hem tarihin hem de yaşanan değişimin tanığı olan foto muhabirlerinin görüş, algı ve duyumları bütüncül ve derinlemesine bir yaklaşımla gerçekleştirilen görüşmeler vasıtasıyla ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractThe intellectual basis of the photojournalism is based on the idea of witnessing the truth and disseminating it to the people. In the historical process, this thought has become the mission of the photojournalism, and this mission has survived in an evolutionary line until today, affected by technological and social developments and transformations. The social transformation that took place in the 1970s and the yields of digital technology radically affected photojournalism. Along with digital technology and new media environments, transfer speed of photos has increased; the format of the presentation and the dimensions of the effect it has created on society have changed. In short, there have been extensive changes in the production and consumption areas of photojournalism. This study was carried out by qualitative research method to determine the dimensions of the change. In this respect the opinions, perceptions and senses of the photojournalists, as witnesses to both the history and the change, have been revealed through interviews with a holistic and in-depth approach.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFoto muhabirliğien_US
dc.subjectSanayi sonrası toplumen_US
dc.subjectYeni medyaen_US
dc.subjectPhotojournalismen_US
dc.subjectPost-industrial societyen_US
dc.subjectNew mediaen_US
dc.titleDijital foto muhabirliği: Mesleğin dönüşümüne dair nitel bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeDigital photojournalism: A qualitative study on transformation of the professionen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record