Recent Submissions

 • 27 Mayıs 1960 Darbesinde basın 

  Kaya, Engin (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma basının siyasi bir propaganda aracı olarak kullanılmasının ve 27 Mayıs 1960 darbesindeki durumunu incelemektedir. Amaç; 27 Mayıs 1960 darbesinde basının nasıl bir rol oynadığını değerlendirmek bu çalışmanın ...
 • Cumhuriyet dönemi Türkiye siyasetinde cinsiyetçilik 

  Genç, Ersel Nail (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-11)
  Cinsiyetçilik eski toplumlardan günümüze taşınmış olan ve genellikle kadınlara karşı yapılan negatif ayrımcılık uygulamalarını içeren bir şemsiye kavramdır. Modernleşme basamaklarını tamamlamış gelişmiş toplumlarda ...
 • Yönetimlerin karar alma sürecinde strateji ve para politikası 

  Sevçin, Emre (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08)
  İnsanların arzuladığı hatta sınırsız miktarda arzuladığı tek şey paradır. Çünkü insanların ihtiyaçları sınırsızdır ve sınırsız ihtiyaçlara karşı sınırlı imkânlar mevcuttur. Sahip olunan şeyleri koruyabilmek ve sınırlı ...
 • Cumhuriyet sonrası Doğu ve Güneydoğu'da kimlik ve din 

  Koçoğlu, Erdem (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07)
  Bu çalışma, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte kimlik-din ilişkisinin nasıl dönüştüğünü anlamaya çalışmaktadır. Feodalitenin hüküm sürdüğü bölgede uzun yüzyıllar şeyhlerin, tarikatların ...
 • Fatma Âliye'nin son dönem Osmanlı toplumundaki kadın görüşleri 

  Doğrusadık, Zeynep (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-11)
  Son dönem Osmanlı kadınlarından olan Fatma Âliye, bilgisi ve verdiği mücadele ile dönemine damga vurarak, kendisinden sonra gelen kadın yazarlara yol göstermiştir. 19. yüzyılda bir kadının yazarlık yapması tuhaf karşılanırken ...
 • Türk kadınının siyasete ve iktisadi hayata girişi 

  Şahin, Hatice Kübra (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Türk kadını, toplumsal yapının etkisiyle birlikte sahip olması gereken hakları nispeten geç elde etmiştir. Türk kadınının siyasete ve iktisadi hayata girişini açıklamak, bu çalışmanın temel amacı olarak belirlenmiştir. ...