Now showing items 1-1 of 1

    • Türk kadınının siyasete ve iktisadi hayata girişi 

      Şahin, Hatice Kübra (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Türk kadını, toplumsal yapının etkisiyle birlikte sahip olması gereken hakları nispeten geç elde etmiştir. Türk kadınının siyasete ve iktisadi hayata girişini açıklamak, bu çalışmanın temel amacı olarak belirlenmiştir. ...