Show simple item record

dc.contributor.authorUzun, Türkan
dc.contributor.authorAygün, Gizem
dc.date.accessioned2019-05-27T08:26:36Z
dc.date.available2019-05-27T08:26:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationUzun, Türkan; Aygün, Gizem. Gaziantep Amerikan Hastanesi restorasyonu. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 28.en_US
dc.identifier.issn1306–4223
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/432
dc.description.abstractGaziantep'te Amerikalılar tarafından verilen sağlık hizmetleri 1847 yılında, Azariah Smith (1817-51) adında bir doktorun Antep'e gelmesi ve yerleşmesi sonucu başlamıştır. Dr. Smith Öksürük deliği isimli tepede bir hastane kurarak bulunduğu çevre halkına yararlı olmak adına sağlık sorunları için çözümler üretmeye çalışmıştır. 1851'de Dr. Smith ölünce anısına fon oluşturularak adına bir hastane kurulması öngörülmüştür. Şehirde uzun yıllar hizmet veren Amerikan hastanesi savaş yıllarında bir dönem işlevini yitirmiştir. 2003'te başlayan kapsamlı tadilat ve restorasyon sonucu yenilenen hastane kompleksi günümüzde Gaziantep kent halkına sağlık hizmetleri vermeye devam etmektedir. 19. Yüzyılın ortalarında Gaziantep Amerikan Hastanesi özgün belge ve fotoğraflarıyla, restorasyon ve tadilat raporları beraberinde mimari projeleri ile bu makale kapsamında yer almış oluşu ile de mimarlık tarihinde bilinmeyen bir Anadolu kent hastanesinin tarihi yönleriyle ele alınması sağlanmış olacaktır.en_US
dc.description.abstractHealth services given by Americans in Gaziantep started in 1847 when a doctor named Azariah Smith (1817-51) came to Gaziantep and settled there. Dr. Smith set up a hospital in the hill called Oksuruk Deligi and tried to generate solutions for health problems in order to be beneficial to the local people. When Dr. Smith died in 1851, it was envisaged that a hospital would be established in his name in his memory. The American hospital, which served for many years in the city, lost its function in the war years. The hospital complex, which was renovated in 2003 as a result of extensive renovation and restoration works, continues to provide health services to the people of Gaziantep today. Dating back to the middle of the 19th century, Gaziantep American Hospital with its original documents and photographs, restoration and renovation reports along with its architectural projects and the fact that it has been included in this article, will enable the historical aspects of an unknown Anatolian city hospital in the history of architecture.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk İslam Medeniyeti İlmi Araştırmalar Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGaziantepen_US
dc.subjectAmerikan hastanesien_US
dc.subjectmisyonerliken_US
dc.subjectrestorasyonen_US
dc.subjectAmerican hospitalen_US
dc.subjectmissionaryen_US
dc.subjectrestorationen_US
dc.titleGaziantep Amerikan Hastanesi restorasyonuen_US
dc.title.alternativeRestoration of Gaziantep American Hospitalen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentMimarlık ve Tasarım Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3306-0101en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue28en_US
dc.identifier.startpage387en_US
dc.identifier.endpage410en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record