Show simple item record

dc.contributor.authorUzun, Türkan
dc.date.accessioned2019-05-29T13:51:48Z
dc.date.available2019-05-29T13:51:48Z
dc.date.issued2011-02-02
dc.identifier.citationUzun, Türkan. T.C. Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/433
dc.description.abstractMimarlık ortamında sürmekte olan bilgisayar kullanımı ana hatlarıyla Dijital Tasarım ortamı ve amacı başlığında ele alınacaktır. Yeterlilik Bölümünde, Kuramsal olarak dijital tasarım ortamı ve “yapabilirlikleri” ile “kullanıcının dijital ortamda “yapabilirlikleri” sorgulanarak ; Bellek, veri alışverişi, yaratıcı bellekten açığa çıkan tasarımın dijital belleğe aktarımı için öngörülen yeterlilik düzeyleri gibi konular ele alınacaktır. Dijital tasarım süreci ve yöntemleri bölümünde; bellek ,veri, program komutları ve 3 boyutlu modele dönüşüm süreci ve aralarındaki ilişki ele alınacaktır. Yaratıcı bellek, zihinsel bellek, ve dijital bellek ile gerçek nesneye dönüşecek modelin açığa çıkma süreci ve pragmatik olarak dijital araçların eğitimdeki gereklilikleri ele alınacaktır. Bu bağlamda birkaç ünlü mimarın, güncel dijital tasarım programlarını kullanarak modelledikleri projelerden bazı örnekler sunulacaktır. Ayrıca, Mimarlık öğrencilerinin dijital yöntemleri kullanarak tasarımlarını nasıl biraraya getirdiklerine dair bazı örnekler gösterilecektir. Bu örnekler, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrenci çalışmaları içinden seçilmiştir. Öğrenci çalışmaları ile birlikte, kullandıkları programların tasarım ürünlerine ve tasarlama sürecine katkıları ile dijital tasarım programlarının tasarım belleğine ne derece aracılık ettiği; zihinsel bellekteki tasarım nesnesinin dijital belleğe aktarımı ve sonrasında çıkan ürünün gerçek nesneye dönüşme evreleri ele alınacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİnönü Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectmimarlıken_US
dc.subjectdijital tasarımen_US
dc.subjectdijital belleken_US
dc.subjectöğrenimde bilişimen_US
dc.titleMimarlık eğitiminde kullanılan dijital tasarım programlarının bellek ve tasarım sürecine katkılarıen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik Bilişim 11, XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirilerien_US
dc.contributor.departmentMimarlık ve Tasarım Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3306-0101en_US
dc.identifier.startpage841en_US
dc.identifier.endpage850en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record