Show simple item record

dc.contributor.advisorAlada, Dinç
dc.contributor.authorAyan, Serpil
dc.date.accessioned2019-06-11T14:13:44Z
dc.date.available2019-06-11T14:13:44Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-02-21
dc.identifier.citationAyan, S. (2013). Kasten adam öldürme suçu işlemiş hükümlü erkeklerin bağlanma stillerinin, çocukluk çağı travmalarının ve öfke ifade biçimlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/445
dc.description.abstractSuç ve suç davranışı, insanlık tarihinin oldukça ilgi çeken konularından biridir. Suç davranışı, bağlanma stilleri, öfke ve travmatik yaşantılar gibi bazı psikososyal değişkenlerle oldukça ilişkilidir. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı kasten adam öldürme suçu işleyen ve bu suçtan dolayı hüküm giymiş erkeklerin bağlanma stilleri, öfke ifade biçimleri ve çocukluk çağı travma yaşantılarını incelemektir. Suçlu profili çıkarmada bu psikolojik özelliklerin bir katkı sağlayabileceğinin düşünülmesi araştırmanın diğer bir amacıdır. Araştırma grubunu Marmara Bölgesindeki Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kasten adam öldürme suçu işlemekten hükümlü 100 erkekten ve kontrol grubu olarak adli bakımdan daha önce hiç suç olayına karışmamış 100 erkekten oluşmaktadır. Araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Bilgilendirilmiş Onam Formu, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, öfke yaşantısına ilişkin Sürekli Öfke- Öfke İfade Tarzı Ölçeği ve Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri kullanılmıştır. Regresyon analizi yapılarak, öfke ifade tarzı, bağlanma boyutları ve çocukluk çağı travmalarının hükümlü olma durumunu ne denli yordadığı araştırılmıştır. Buna ek olarak yapılan regresyon analizi sonucunda, öfke ifade tarzının bazı alt ölçeklerinin, çocukluk çağı travmaları ve bağlanma boyutları ile ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca çocukluk çağında yaşanan bazı travmatik deneyimlerin de, bağlanma boyutları ile ilişkili olduğu görülmştür. Elde edilen bulgular literatür desteğiyle tartışılmıştır. Bağlanma boyutlarının, çocukluk çağı travmalarının ve öfke yaşantısının birbiriyle ilişkili olduğu, suç ve suç davranışı üzerinde risk faktörü olduğu düşünülmektedir. Buna ek olarak aile içi şiddete maruz kalan çocuklara daha fazla sosyal destek verilmesinin bireye ve topluma yararlı katkılar getireceği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractCrime and crime behavior are interesting subjects of human history from centuries. In addition to this crime behavior also has a relationship with some psychosocial variables like attachment styles, anger and traumatic experiences. Accordingly, this study aims to investigate the attachment styles, the state-trait anger and childhood traumatic experiences of male offenders who committed murder. Another aim of this study is to be able to construct a criminal profile with the help of these psychosocial variables. 100 male offenders from Marmara Region and as a control group 100 male who didn’t commit crime participated in this study. Five assessment devices- Informed Consent Form, Personal Information Form which is prepared by the researcher, The State-Trait Anger, Childhood Trauma Questionnaire, Experiences in Close Relationships. Multiple regressions were conducted to appraise to what extent the state- trait anger, attachment styles and childhood traumatic experiences predicted being offender. Regression analyses revealed that some subscales of these variables were associated with being offender. In addition to this, correlation analyses were conducted both of the groups separately in terms of to understand the relationship between state trait anger, childhood traumatic experiences and attachment styles. Accordingly regression analyses revealed that some subscales of state trait anger were associated with some childhood traumatic experiences and attachment styles in both of the groups. In addition to this some childhood traumatic experiences were also associated with attachment styles. These findings were discussed with reference to relevant literature. Attachment styles, state trait anger and childhood traumatic experiences are considered to be risk factors of crime and crime behavior. Additionally, giving more social support to children who are exposed to domestic violence is thought to contribute our society’s healthy development.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectkasten adam öldürmeen_US
dc.subjectbağlanmaen_US
dc.subjectöfke ifade biçimlerien_US
dc.subjectçocukluk çağı travmalarıen_US
dc.subjectcommitting murderen_US
dc.subjectattachmenten_US
dc.subjectstate trait angeren_US
dc.subjectchildhood traumaen_US
dc.titleKasten adam öldürme suçu işlemiş hükümlü erkeklerin bağlanma stillerinin, çocukluk çağı travmalarının ve öfke ifade biçimlerinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record