Show simple item record

dc.contributor.advisorÇakıcı Eş, Ayhan
dc.contributor.authorYiğit, Melis Aysu
dc.date.accessioned2019-06-11T14:32:12Z
dc.date.available2019-06-11T14:32:12Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-11-10
dc.identifier.citationYiğit, M. A. (2018). Ruminatif düşünme ve bilinçli farkındalığın depresif duygudurum ile ilişkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/446
dc.description.abstractBu araştırma ruminatif düşünme ve bilinçli farkındalığın depresif duygudurum ile bir ilişkisi ve ruminatif düşünme ile bilinçli farkındalık arasında bir ilişki olup olmadığını, var ise; nasıl bir ilişki olduğunu ele almaktadır. Depresif duygudurumun, bilinçli farkındalığın ve ruminasyonun bireylerde görülme düzeyleri karşılaştırılarak depresyonun tedavisi ve nüksetmesini önlemek için gelecekte yapılacak olan çalışmalara fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Katılımcıların onamları alınmış, daha sonra sırasıyla Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Beck Depresyon Envanteri, Ruminatif Tepkiler Ölçeği ve Bilinçli Farkındalık Ölçeği uygulanmıştır. Değişkenler arasında ilişkiyi inceleyebilmek ve yordayabilmek için korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Depresif duygudurum, ruminatif düşünme ve bilinçli farkındalık ile katılımcıların demografik özelliklerinin karşılaştırılabilmesi için iki veya daha az grup var ise; bağımsız örneklemler için T-Test, ikiden fazla grup var ise; tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ruminatif düşünme; depresif duygudurumu, bilinçli farkındalık ise; depresif duygudurumu ve ruminatif düşünmeyi anlamlı biçimde yordamaktadır.en_US
dc.description.abstractThis research discusses whether ruminative thinking and mindfulness are related to depressive mood and ruminative thinking is related to mindfulness. And if there such relationships the research also discusses. By comparing the prevalance of depressive mood, ruminative thinking and mindfulness, the research aims to provide benefit to prospective research on the treatment of depression and the prevention of relapse. The consents of the participants were taken and Socio-Demographic Information Form, Beck’s Depression Inventory, Ruminative Responses Scale and Mindful Attention Awareness Scale were filled. In order to investigate and interpret the relationship between the variables, correlation and regression analyses were conducted. For the analysis of participants in terms of their depressive mood, ruminative thinking and mindfulness, T-Test was utilized in case two or fewer groups existed and ANOVA was utilized in case more than two groups existed. According to the analyses, ruminative thinking explains depressive mood and mindfulness explains depressive mood and ruminative thinking.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectdepresif duygudurumen_US
dc.subjectruminatif düşünmeen_US
dc.subjectbilinçli farkındalıken_US
dc.subjectgeviş getirir gibi düşünmeen_US
dc.subjectderinlemesine düşünmeen_US
dc.subjectdepressive mooden_US
dc.subjectruminative thinkingen_US
dc.subjectmindfulnessen_US
dc.subjectbroodingen_US
dc.subjectponderingen_US
dc.titleRuminatif düşünme ve bilinçli farkındalığın depresif duygudurum ile ilişkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBölüm Yoken_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record