Show simple item record

dc.contributor.authorİriç, Adem
dc.date.accessioned2019-06-12T06:50:03Z
dc.date.available2019-06-12T06:50:03Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014-03
dc.identifier.citationİriç, A. (2014). Hizmet pazarlaması bağlamında ortaöğretim kurumlarında eğitim dışında verilen hizmetlerin müşteri memnuniyetine etkisi üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/448
dc.description.abstractKüreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, “yeni müşteri” olarak tanımlanan, satın alma davranışı öncesinde küresel dünya pazarındaki ikame ürünler ve hizmetler ile ilgili araştırma yapan ve bunları benzerleri ile karşılaştırdıktan sonra karar veren bir müşteriyi doğurmuştur. Müşteri memnuniyetinin ve tatminin zorlaştıran bu durum, üreticileri ve hizmet verenleri müşteri odaklı pazarlama stratejilerine yönlendirmiştir. Müşteri ilişkileri yönetimi bu gereklilik üzerine gelişmiş ve günümüzde son derece önemli bir kavram olarak pazarlama disiplinindeki yerini almıştır. Bu çalışmanın temel amacı, özel okullarda eğitim dışında verilen hizmetlerin müşteri memnuniyeti üzerine olan etkisini müşteri ilişkileri yönetimi bakış açısı ile ele almak ve değerlendirmektir.en_US
dc.description.abstractThe rapid changes in the information technologies and the impact of globalization impresses changes in the customer behaviors. The “new customers” the customer behaviors changed. The “new customers” are researches the substitute goods and services and make comparisons among the goods and services before buying it. This situation obstructs to maintain customer satisfaction and pleasure. For procuring customer satisfaction and pleasure the suppliers steer for customer oriented marketing strategies. Customer relationship managemet is developed because of this steer of the suppliers and take the place in the marketing literatüre. The aim of this study is to analyze and evaluate the impact of the services except the education service in the private schools.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCustomer relationship managementen_US
dc.subjectPrivate schoolsen_US
dc.subjectMüşteri ilişkileri yönetimien_US
dc.subjectOrtaöğretim kurumlarıen_US
dc.titleHizmet pazarlaması bağlamında ortaöğretim kurumlarında eğitim dışında verilen hizmetlerin müşteri memnuniyetine etkisi üzerine bir araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record