Recent Submissions

 • Halk sağlığı bakışıyla sağlık hizmetleri, kavramlar-ilkeler-politikalar 

  Öztek, Ahmet Zafer (Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü, 2019)
  Sağlık hizmetleri denildiğinde akla ilk gelenler, hastaneler, dispanserler, laboratuvarlar, ameliyatlar, ilaçlar, hekimler, hemşireler, eczacılar gibi yerler, uygulamalar ve meslek mensuplarıdır. Oysa, bunlar tıbbi hizmetler ...
 • Risk faktörlerine yaklaşım 

  Öztek, Zafer (Pelikan yayıncılık, 2015-01)
  Nörolojik gelişme geriliği koruyucu-önleyici yaklaşımların büyük önem taşıdığı bir alandır. Bunun nedeni, çocuğun mental-motor gelişiminde gecikme oluştuktan ve belirginleştikten sonra, tedavi için sarfedilecek çabanın ...
 • Ceza infaz kurumlarında sağlık hizmetleri el kitabı 

  Öztek, Zafer (2012)
  Ceza infaz kurumlarındaki sağlık hizmetlerini diğer yerlerdeki hizmetlerden ayıran önemli farklılıklar vardır. Bu kurumlarda çalışan sağlık personelinin bu farklılıkları bilerek görev yapmaları ve hizmetlerini bu bilgilere ...
 • Sağlıkta altın olaylar 

  Öztek, Zafer (Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, 2014)
  Kitap yaşama açılan bir penceredir. Onlar olmasaydı, bilim olur muydu? Tıp böylesine gelişir miydi? Yenilikleri nereden öğrenirdik? Gelecek kuşaklara bu günleri nasıl aktarırdık? Görüşlerimizi, duygularımızı, doğruları, ...