Show simple item record

dc.contributor.advisorUluğ, Mücella
dc.contributor.authorAybay, Leman Elif
dc.date.accessioned2019-06-25T12:30:25Z
dc.date.available2019-06-25T12:30:25Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009
dc.identifier.citationAybay, L. E. (2009). 8-12 yaş grubu kekeme çocukların kaygı, sosyal fobi ve IQ yönünden tetkiki / Study on stuttering children (ages, 8-12) regarding anxiety socialphobia & IQ (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/533
dc.description.abstractBu araştırmada 8-12 yaş grubu kekeme olan ve olmayan çocukların sosyal kaygı, sosyal fobi ve IQ yönünden aralarındaki farkların incelenmesi amaçlanmıştır. Kekemelik grubu İstanbul'da çeşitli devlet hastaneleri Çocuk Psikiyatrisi polikliniklerinde kekemelik teşhisi almış tedavisi devam eden veya sona ermiş 8 - 12 yaş grubu 36 kekeleyen çocuktan oluşmaktadır. Kontrol grubu İstanbul'da devlet ilköğretim okullarında okuyan rastgele örnekleme ile seçilmiş 8- 12 yaş grubu akıcı konuşan 84 çocuktan oluşmaktadır. Çocuklardaki sosyal anksiyete düzeyi için "Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeği", sosyal fobi ölçümü için "Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Fobi Ölçeği", zeka ölçeği olarak da "Cattell 2-A Zeka Testi'" kullanılmıştır. Velilerden ise çocuğun psiko-sosyal özellikleri hakkında bir fikir edinmek ve demografik özellikleri belirlemek için "Çocuğun Ruhsal Durumu" "Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durum" başlıklı iki form doldurmaları istenmiştir. Normal dağılıma uyan değişkenlerimiz için ortalamaların karşılaştırılmasında parametrik testler olan bağımsız grup t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA), ölçekler arasındaki ilişkinin araştırılması için Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre IQ düzeyi, sosyal anksiyete, sosyal fobi açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı anlaşılmıştır. Anne-babanın eğitim durumu ile çocukların IQ sosyal anksiyete, sosyal fobi puanları arasında da istatistiksel anlamlı bir fark bulunmamıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study is to determine the differences between stuttering children and non-stuttering children aged between 8 -12, in the levels of social anxiety, socio-phobia, and Intelligence. The Stuttering group was composed of 36 children aged between 8 -12, diagnosed with stuttering by several state hospitals children's psychiatry clinics, who were either under treatment at the time being, or whose treatments have been completed. Control group was selected randomly from several State Primary Schools in Istanbul, and it is composed of 84 children aged 8-12, who speak fluently. For determining the levels social anxiety in children "Social Anxiety Scale for Children", for determining the levels of socio-phobia, "Socio-phobia Scale for Children and Adolescents" and for rating the intelligence, "Cattell 2- A Intelligence Test" have been applied. In order to gain insight on the psycho-social characteristics of children and to determine the demographic characteristics, parents were asked to fill out the forms titled "The Mental State of the Child" and "The Socio-economic and Cultural Condition". The parametrical tests of Independent Group t'test and ONE WAY Analyses of Variance (ANOVA) were used to compare and contrast the means for the variables with normal distribution; correlation analyses were used to investigate the relation between several measures. According to the results obtained from the study, there is no statistically significant difference in the level of IQ, social anxiety and socio phobia between the test and the control groups. There is no statistically significant relation between children's scores of IQ, social anxiety, socio-phobia and parents differing educational levels.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKekeme çocuken_US
dc.subjectSosyal kaygıen_US
dc.subjectSosyal fobien_US
dc.subjectZekaen_US
dc.subjectStuttering childen_US
dc.subjectSocial anxietyen_US
dc.subjectSocio-phobiaen_US
dc.subjectintelligenceen_US
dc.title8-12 yaş grubu kekeme çocukların kaygı, sosyal fobi ve IQ yönünden tetkikien_US
dc.title.alternativeStudy on stuttering children (ages, 8-12) regarding anxiety socialphobia & IQen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record