Show simple item record

dc.contributor.advisorÜge, Bayhan
dc.contributor.authorİlhan, Çisem
dc.date.accessioned2019-06-28T08:36:08Z
dc.date.available2019-06-28T08:36:08Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-09
dc.identifier.citationÇisem, İlhan (2009). Ev kadınlarında sosyokültürel özelliklere bağlı olarak depresyon düzeyi ve kişilik özellikleri arası ilişkilerin incelenmesi / Investigating the relationship between depression level and personality traits of house wifes depending on socio-cultural features (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/631
dc.description.abstractDepresyonun gelişmesinde rol oynayan birçok risk ve koruma etkeni bulunmaktadır. Kalıtsal yatkınlık, kadın olmak, işsiz olmak, bağımlı ve obsesif özellikler gibi bazı kişilik özelliklerine sahip olmak, güvenli olmayan bağlanma biçimi, stresli yaşam olayları, süreğen psikiyatrik ve bedensel hastalık, toplumsal destek azlığı depresyonun başlaması ve olumsuz bir sürece yönelmesiyle ilişkilidir. Özellikle kadınlarda başta depresyon olmak üzere görülen çoğu ruhsal hastalık, kadının sosyal koşullarının, kişilik özellikleriyle harmanlanmasının bir ürünüdür. Diğer taraftan, zeki olmak, güvenli bağlanma biçimi, yüksek engellenme eşiği, yüksek benlik saygısı, toplumsal bir ağa sahip olmak, sorun yönelimli başa çıkma yöntemi, olumlu kişilik özellikleri vb. ise koruyucu etken olarak stresli yaşam olaylarının etkisini tamponlar ya da engeller. Tek bir risk etkeni depresyon oluşumu için yeterli değildir. Risk ve koruma etkenlerinin toplamı olumsuz yönde ise depresyon gelişebilir ya da devam edebilir. Bu araştırma, depresyon için risk etkeni oluşturabilen ?kadın olmak? ve ?işsiz olmak? faktörlerini bir arada bulunduran ev kadınlarında görülebilecek depresyon ve diğer ruhsal belirti düzeylerini; kadının demografik özellikleri, sosyal koşulları ve kişilik özellikleri bağlamında ele almaktır. Bu araştırmada, başka türlü belirtilmedikçe ?ev kadını? terimi ile dışarıda çalışmayıp evinin işlerini yapan kadın kastedilecektir. Araştırma, bir tarama çalışması olup Trakya bölgesinde yaşayan 170 ev kadınına uygulanmıştır. Araştırmada Ev kadınlarının, sosyokültürel özellikleri çerçevesinde yaşadıkları ruhsal problemler ile kişilik özellikleri arasında anlamlı bir korelasyon olup olmadığı öğrenilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda ruhsal problemler ile kişilik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki bulunmuşturen_US
dc.description.abstractThere are several risk and protection factors that plays a role in the development of depression. Hereditary predisposition, being a woman, being unemployed, dependent and obsessive features, personality traits such as having unsafe binding format, stressful life events, chronic psychiatric and physical illness, scarcity of social support are all related with the onset of depression and its cont in a negative way. Especially in women, most of mental illnesses, particularly depression, are outcomes of the combination of their social conditions and personality. On the other hand, protective factors such as being smart, having a secure connection way, a high threshold for detention, high self-esteem, a social network, a problem-oriented coping method and positive personality traits, buffer the impact of stressful life events or obstacles. A single risk factor is not enough for the formation of depression. If all risk and protection factors are in a negative way, depression may develop and continue. This study discusses symptoms of depression and other mental symptom levels that can be observed in housewives having both ?being a woman? and ?being unemployed? factors, in the context of women's demographic characteristics, social conditions, and personality traits. The research is a `survey study? and applied to 170 housewives who live in Thrace Region. And it aims to bring out whether there is a meaningful correlation between mental disorders of housewives that occur in their socio-cultural environment and their personality traits. In conclusion, a statistically meaningful relation is found between mental disorders and personality traits.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectkadınen_US
dc.subjecthousewifeen_US
dc.subjectkişilik özelliklerien_US
dc.subjectpersonality characteristicsen_US
dc.subjectruhsal belirtien_US
dc.subjectmental symptomen_US
dc.titleEv kadınlarında sosyokültürel özelliklere bağlı olarak depresyon düzeyi ve kişilik özellikleri arası ilişkilerin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigating the relationship between depression level and personality traits of house wifes depending on socio-cultural featuresen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record