Show simple item record

dc.contributor.authorSezgin, Gülbüz
dc.contributor.authorÖzer, Eşref
dc.contributor.authorUygur Bayramiçli, Oya
dc.contributor.authorAkgün, F. Sinem
dc.contributor.authorBenli Aksungar, Fehime
dc.contributor.authorNalbant, Selim
dc.date.accessioned2019-06-28T13:26:26Z
dc.date.available2019-06-28T13:26:26Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationGülbüz Sezgin1, Eşref M. Özer2, Oya Uygur Bayramiçli3, Feride Sinem Akgün4, Fehime Benli Aksungar5, Selim Nalbant1 Sezgin, G., Özer, E. M., Uygur Bayramiçli, O., Akgün, F. S., Benli Aksungar, F. ve Nalbant, S. (2016). The paradigm of autoimmunity: is vitamin D the new player? / Otoimünite paradigması: D vitamini yeni oyuncu mu?. Maltepe Tıp Dergisi. 8(2), s. 1-6.en_US
dc.identifier.urihttp://maltepetipdergisi.org/summary_en.php3?id=192
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/657
dc.description.abstractAim: Vitamin D is necessary for the bone and mineral homeostasis and has also immune regulatory and anti-inflammatory functions. It has been hypothesized that there is a relation between vitamin D deficiency or insufficiency and autoimmune thyroiditis. We aim that to show any relationship between vitamin D deficiency and thyroid autoimmunity. Material and Methods: This prospective study is performed between August 2010 and May 2011 at the Department of Internal Medicine, Endocrinology and Emergency Medicine of Maltepe University, School pof Medicine Hospital. The Ethics Committee of Maltepe University Medical Faculty approved the study.274 patients with Hashimoto’s thyroiditiswere evaluated prospectively for vitamin D, TSH, anti-thyroid peroxidase antibody (anti-TPO) and anti-thyroglobulin (anti-Tg).The correlation between vitamin D and autoimmune parameters is analyzed. Results: According to vitamin D levels there is a statistically significant difference between anti- TPO levels (p=0.024; p<0.05). Anti-TPO levels of patients with a vitamin D level between 4-10 ng/ml are higher than that of the patients with a vitamin D level of 10.01-20 ng/ml and 20 ng/ml and over. Anti-Tg and TSH levels are not statistically significantly different according to vitamin D levels (p=0.550; p=0.554; p>0.05). There is also no difference in TSH levels according to vitamin D subgroups (p=0.177; p>0.05). Conclusion: In patients with Hashimoto’s thyroiditis there is a positive correlation between vitamin D level and anti-TPO but not anti-Tg.en_US
dc.description.abstractAmaç: Vitamin D, kemik ve mineral homeostazı için gereklidir ve aynı zamanda immunregülatör ve antiinflamatuar fonksiyonları vardır. Vitamin D eksikliği veya yetersizliği ile otoimmün tiroiditler arasında ilişki olduğu hipotezi öne sürülmüştür. Bu çalışmada Vitamin D eksikliği ile tiroid otoimmünitesi arasında ilişki olup olmadığını göstermeyi amaçladık. Materyal- Metod: Çalışmamız Ağustos 2010 ile mayıs 2011 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Acil servis bölümlerinde prospektif olarak yapılmıştır. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Komitesinden onay alınmıştır.Hashimoto tiroiditi olan 274 hastada Vitamin D, TSH, anti Tiroid Peroksidaz Antikoru (Anti-TPO) ve anti Tiroglobulin (Anti- Tg) seviyeleri ölçülmüştür. Vitamin D ile otoimmün parametreler arasındaki korelasyon incelenmiştir. Bulgular: Vitamin D ile anti-TPO seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (p=0.024; p<0.05). Vitamin D seviyesi4-10 ng/m olan hastaların Anti-TPO değerleri ile D vitaminiseviyesi10.01-20 ng/ml, 20 ng/ ml ve üzeri olan hastalardan daha yüksektir. Anti-Tg ve TSH seviyeleri D vitamin düzeylerine gore istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı değildir (p=0.550, p=0.554; p>0.05).D vitamini alt gruplarına gore TSH seviyelerinde de anlamlı bir farklılık yoktur (p=0.177; p>0.05). Sonuç: Hashimoto Tiroiditi olan hastalarda Vitamin D ile anti TPO arasında pozitif korelasyon tespit edilirken anti Tg ile bu korelasyon gözlenmedi.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMaltepe Tıp Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectnazolabiyalen_US
dc.subjectV-Y ilerletme flebien_US
dc.subjectortayüz defektien_US
dc.subjectektropiyonen_US
dc.subjectVitamin Den_US
dc.subjectTiroid otoimmünitesien_US
dc.subjectAnti-Tgen_US
dc.subjectAnti-TPOen_US
dc.titleThe paradigm of autoimmunity: is vitamin D the new player?en_US
dc.title.alternativeOtoimünite paradigması: D vitamini yeni oyuncu mu?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMaltepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage6en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Editör Denetimli Degide Makaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess