Recent Submissions

 • Gaz algılayan gezgin robot 

  İngenç, Murat (Maltepe Üniversitesi, 2010)
  Bu bitirme projesinde gaz algılayan gezgin robot gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu robot insanların giremeyeceği tehlikeli durumlarda ortamda engellere takılmadan hareket edebilmekte ve gaz sensörü sayesinde ortamdaki gazı ...
 • System design with cypress PSoC 

  Aydoğmuş, Hüseyin Ulvi (Maltepe Üniversitesi, 2010)
  PSoC (Programmable System on Chip) is a family of 8 and 32-bit integrated circuits made by Cypress Semiconductor. Basically, PSoC chips contains Flash, RAM, CPU, ports, and several configurable analog and digital blocks ...
 • TV kumandası ile kontrol edilen güneş enerjili fan sisteminin PSoC’la tasarımı 

  Dincel, Önder (Maltepe Üniversitesi, 2010)
  Günümüzde petrol ve diğer sınırlı enerji kaynaklarının zamanla azalması temiz enerji olarak bilinen rüzgar ve güneş enerjisine ihtiyaç artmaktadır. Bu lisans bitirme projesinde güneş enerjisi kullanımını artırmak ve ...
 • Kaos devreleri ve uygulamaları 

  Karabulut, Mithat (Maltepe Üniversitesi, 2010)
  Konu, güvenli ve gizli haberleşme olunca da, dinamik yapıları çok iyi bilinen, üzerinde çok fazla çalışılmış sistemlerin bu amaçla kullanılması güvenlik açısından dezavantaj oluşturabilecektir. Güvenli haberleşmede alternatif ...