Show simple item record

dc.contributor.advisorTemel, Ali
dc.contributor.authorÇelik, Ezgi Doğa
dc.date.accessioned2019-07-01T10:45:04Z
dc.date.available2019-07-01T10:45:04Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015-02
dc.identifier.citationÇelik, E. D. (2015). İlkokul öğretmenlerinin duygusal zekâlarına göre Mobbing'i algılama düzeyleri "İstanbul ili Anadolu yakası" / Harassment of emotional intelligence by primary teachers perception "Anatolian side of Istanbul province " (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/703
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, ilkokul sınıf öğretmenlerinin duygusal zekâları ışığında mobing olgusunu algılama düzeyleri saptanmaktadır. İstanbul'un Kartal, Pendik, Sancaktepe İlçelerinde bulunan resmi ilkokullarda çalışan öğretmenlerin oluşturmuş olduğu evrende belirlenen örneklem gurubuna uygulanan ölçekle elde edilen verilerle araştırma yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2935 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem için tesadüfi örnekleme ile 300 sınıf öğretmenine anket uygulanmaktadır. Bunların 212' si doldurularak teslim edilmiştir. Verilerin güvenlik analizi için Cronbach Alfa katsayısı, örneklem analizi için frekans ve yüzde analizi,T.testi ,One Way ANOVA testi ve Post Hoc Scheffe testi SSPS(Statistical Package for Socail Sciences) versiyon 17.0 paket programı ile yapılmıştır.Araştırmanın sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin mobbingi algılama düzeylerinin duygusal zekâlarına göre farklılaştığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe main goal of this study is determining the perception level of the mobbing fact of primary school teachers with the help of their emotional intelligence. The research is carrying out with the datas, which are the sample cluster scale of public primary school teachers in towns of Istanbul such as Kartal, Pendik and Sancaktepe. The universe of research is established with 2935 primary school class teachers. For create a sample cluster, made a survey to 300 teachers with random sampling method and 212 of surveys delivered with filled. The Cronbach Alfa Coefficient was used for the security analysis, Frequency and percentage analysis, T testing, one way Anova testing and Post hoc Scheffe testing were used for the sample analysis. SPSS version 17.0 was used for all tests and analysis. As a result of the resarch, the perception of mobbing levels of teachers are ranging with their emotional intelligenge.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDuygusal Zekâen_US
dc.subjectEmotional Intelligenceen_US
dc.subjectPsikolojik Tacizen_US
dc.subjectPsychological Harassmenten_US
dc.subjectPsikolojik Şiddeten_US
dc.subjectPsychological Violenceen_US
dc.subjectMobingen_US
dc.subjectMobbingen_US
dc.titleİlkokul öğretmenlerinin duygusal zekâlarına göre Mobbing'i algılama düzeyleri "İstanbul ili Anadolu yakası"en_US
dc.title.alternativeHarassment of emotional intelligence by primary teachers perception "Anatolian side of Istanbul province "en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record