Recent Submissions

 • L'éthique du rôle des enseignants selon l'approche anthropontologique 

  Marsollier, Christophe; Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi; Çotuksöken, Betül (Berger Levrault, 2020)
  L'éducation est une activité entre des personnes se trouvant dans des situations différentes et des positions qui se présentent de manière singulière à chaque recontre. Car chaque ètre humain qui est engagé dans l'activité ...
 • Yerel-küresel-evrensel geriliminde egemenlik 

  Çotuksöken, Betül (Kocaeli Üniversitesi Yayınları, 2004)
  "İnsan dünyası yerel olanla (bir bakıma küresel olanla) evrensel olan arasındaki gerilimin sürekli olarak yaşandığı bir dünyadır. Bunun temeli de insanın çatışmalı özellikler gösteren yapısıdır." Yaşanan her türlü çatışmanın ...
 • Kentte felsefe kültürü ve geleceği 

  Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2012)
  Her toplumsal, tarihsel, kültürel dönem kendi kentini yaratır. Ancak "kent" olarak adlandırılan yerleşimlerin bir bakıma "tarihüstü" nitelikli ortak paydası, insanlararası ilişkilerin farklılığında ve çoğulluğunda somutlaşır. ...
 • Felsefe açısından toplum ve kamu ilişkileri 

  Çotuksöken, Betül (İstanbul Barosu Yayınları, 2005)
  İlişkielri, nesneleri, görünüşleri, işlevleri kısacası, ne türden olursa olsun, varolan her şeyi çerçeveleyen kavramlar düşünmenin vazgeçilmezleridir. İnsanlar/bireyler arasındaki ilişkileri ve işlevleri çerçeveleyen, ...
 • Dış dünya-düşünme-dil ilişkisinde adalet 

  Çotuksöken, Betül (İstanbul Barosu Yayınları, 2004)
  "Siyasal işlev gören bir kamu sadece hukuk devleti güvencelerine değil, kültürel geleneklerin ve toplumsallaşma kalıplarının müsait olmasına ve özgürlüğe alışık bir halkın siyasal kültürüne de muhtaçtır." ...