Show simple item record

dc.contributor.advisorÜlger, Gürdal
dc.contributor.authorBenli, Mehtap
dc.date.accessioned2019-07-11T13:48:57Z
dc.date.available2019-07-11T13:48:57Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014-09-24
dc.identifier.citationBenli, M. (2014). Sosyal medyanın insan kaynakları yönetiminde işe alım sürecinde etkisi: Örnek bir çalışma / Impact of social media on human resources management during recruitment process: A case study (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/834
dc.description.abstractGloballeşen dünya ile beraber iletişim, bilgisayar teknolojileri ve internet ile beraber büyüme göstermektedir. Her geçen gün gelişen teknoloji ve iletişim ağları bütünleşmiş bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu gelişme kitleler arası iletişimde bireylerin Web araçlarını daha fazla kullanmasına yol açmaktadır. Son zamanlarda bu anlamda sosyal medya kavramı ile çok daha fazla karşılaşılmaktadır. Kişiler arası iletişim ve paylaşım yapılmasına olanak sağlayan sosyal medya bireylerin daha fazla söz sahibi olmasına da olanak sağlamaktadır. Bireyler, kendilerini ifade etme imkânı bularak kişisel bilgilerine de yer vermektedirler. Kullanıcılar bu ortamlarda kişilerin veya firmaların oluşturdukları içeriklere ulaşma imkânına erişilebilmekteyken aynı şekilde firmalar da kendileri için kaynak teşkil edecek bilgilere yer vermektedir. Bu çalışmada öncelikle insan kaynakları yönetimi ve günümüz uygulamaları ele alınmış olup sonrasında internettin tarihsel süreçte gelişimi incelenmiştir. Tezin kapsamında insan kaynakları işlevleri ile yeniçağda ilerleyen teknoloji ve internet ağları; sosyal medya araçları, web siteleri ve kurumsal sitelerin işe alım sürecini nasıl etkisi altına aldığı araştırılmıştır. Çalışan sayısına ve ulusal – uluslararası düzeyde faaliyet gösteren 10 firmanın insan kaynakları uzmanları ile derinlemesine görüşmele gerçekleştirilmiştir. Bu noktada sosyal medyanın işe alım sürecine olan etkisi saptanıp analiz edilmesiyle literatüre katkısı sağlanacaktır.en_US
dc.description.abstractCommunication technologies are progressing at the same pace as globalisation. With each passing day, technological innovations and communication networks are moving ahead and are becoming a united whole. This development leads to an increasing use of Web tools in mass communication, and it is primarily in this context that the term "social media" is being used more and more frequently. Social media, the social interaction between people that allows them to communicate and share, also enables them to have more to say. People not only find an occasion to express themselves on social media, but they may also post personal information thereon. Social media thus allows individuals to have access to information provided by other users or companies, while companies usually use it to publish some reference information about their businesses. This study will discuss firstly human resources management and its current practices and then will continue with an analysis of the historical process of the development of internet. The topics to be treated will consist of the functions of human resources, technological innovations of the new millennium and computer networks, as well as the impact of social media tools, web sites and corporate networks on recruitment. Finally, we will carry out in-depth interviews with the authorities of the human resources departments of ten companies of different sizes with nationwide and international activities: This will help us to determine and analyse the impact of social media tools on the process of recruiting, which we hope will contribute to the existing literature on this issue.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnsan kaynakları yönetimien_US
dc.subjectYeni medyaen_US
dc.subjectSosyal medyaen_US
dc.subjectHuman resources managementen_US
dc.subjectNew mediaen_US
dc.subjectSocial mediaen_US
dc.titleSosyal medyanın insan kaynakları yönetiminde işe alım sürecinde etkisi: Örnek bir çalışma.en_US
dc.title.alternativeImpact of social media on human resources management during recruitment process: A case study.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record