Advanced Search

Now showing items 1-8 of 8

  • Covid-19, siyasal egemenlik ve piyasa 

   Örnek Konu, Cangül (Birgün, 2020)
   Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu Covid-19 pandemisi nedeniyle büyük şirketlere muazzam kaynak transferini öngören bir paketi kabul etti. The Washington Post’un haberine göre paketin hazırlandığını duyan lobiciler, hızla ...
  • Erkekler ve erkekliklerin eleştirisi olarak erkeklik çalışmaları (mı)? 

   Bozok, Mehmet (Bianet, 2018)
   Genel anlamda toplumsal cinsiyet üzerine çalışmaların başlangıcı yirminci yüzyılın başlarına denk düşer. Bu başlangıç bir taraftan batıda bir toplumsal hareket olarak feminizmin ortaya çıkışı ve yükselişine, diğer taraftan ...
  • Erkekleri feminizm içinde ve dışında çerçevelemek 

   Holmgren, Linn Egeberg; Hearn, Jeff; Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi; Akşit, Gökçesu; Varışlı, Berfin (Ankara Üniversitesi, 2017)
   Bu makale toplumsal cinsiyet, cinsiyet eşitliği ve feminizmle ilgili erkeklerin değişen cinsiyet-bilinçli pozisyonlarının analizi ile feminizmdeki “Erkek Sorunu”nun bazı bağlamlarını anlatmaktadır. Önceki çalışmaların ...
  • Erkeklerin şiddetleri üzerine 

   Bozok, Mehmet (Evrensel Basım Yayın, 2015)
   Çocukluğu 12 eylül askeri darbesi sonrasında geçmiş biri olarak şiddet uygulayanların kimler olduğunu, çok zaman kendime sormuşumdur. Çünkü bizi kuşağın çocukluğu canavarlarla geçti diyebilirim. Enflasyon canavarı, Van ...
  • Eyvah, devlet ateş ölçüyor! 

   Örnek Konu, Cangül (Birgün, 2020)
   Covid-19 virüsünün İtalya’ya ulaştığı ilk günlerde ünlü İtalyan düşünür Giorgio Agamben, hükümet yetkililerinin ilk açıklamalarından yola çıkarak, alınan tedbirlerin orantısızlığını siyasi otoritenin “istisna hali” yaratma ...
  • Feminizmin erkekler cephesindeki yankısı erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel incelemeler 

   Bozok, Mehmet (Yapı Kredi Yayınları, 2009)
   İkinci dalga feminizmin 1950'lerde başlayan yükselişi 1970'lere gelindiğinde toplumun ve sosyal bilimlerin bütününü etkiler hale gelmiş ve sunduğu kadın kurtuluşu ve mutlak toplumsal cinsiyet eşitliğine dayanan toplum ...
  • İstanbul’a dağılan refakatsiz Afgan göçmen çocuklar 

   Bozok, Nihan; Bozok, Mehmet (Mekanda Adalet Derneği, 2019)
   Bu yazı, refakatsiz Afgan göçmen çocukların yer değiştirmelerini ve mekânsal karşılaşmalarını İstanbul bağlamında tartışmaktadır. Afganistan öteden beri göçler ülkesidir. Ülkenin insanları kendi göçebe geçmişlerini ...
  • Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetler, erkekler ve erkeklikler üzerine 

   Bozok, Mehmet (K24, 2018)
   Şiddet çok yaygın bir mesele. Çok taraflı bir sorun ve derinleşen, yaralar, izler ve sorunlar yaratan bir heyula –fakat hayali değil gerçek. Sayılar, tanıklıklar, anlatılar, söylemler, deneyimler -ama en çok ve en önemlisi ...