Now showing items 1-1 of 1

    • İnsan hakları açısından değer yargıları 

      Çamırcı, Ercan (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Bugün içinde yaşadığımız dünyada insan hakları konusundaki bilinçte bir artış olmasına rağmen, insan hakları ihlallerinde bir azalma olmamıştır. İnsan hakları ihlalleri çoğunlukla kişilerarası ilişkilerde ortaya çıkmakta, ...