Now showing items 1-6 of 6

  • Davranış ve ekonomik karar verme ilişkisi 

   Öztopçu, Aslı (İrfan Esin, 2019)
   Karar vermek, geçmiş ya da gelecekle ilgili davranışların sonuçlarını ifade eder. Birey yaşamı boyunca çok sayıda konuda karar vermek durumundadır. Bu kararların önemli bir kısmı da ekonomik kararlardır. İktisadi açıdan ...
  • Eko-gastronomi ve sürdürülebilir bölgesel kalkınma 

   Öztopçu, Aslı; Akar, Merve (Journal Smart, 2019)
   Sürdürülebilir kalkınmanın temel amacı, insan yaşamının iyileştirilmesi ve gelecek nesillere ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir dünya bırakılmasıdır. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmanın yapıtaşı insandır. Bu bağlamda ...
  • Girişimci davranışında sosyal sermaye etkisi 

   Öztopçu, Aslı (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2021)
   Bir firmanın kuruluşu ve devamlılığı için sektörün güncel durumu, ekonomik koşullar ve girişimci davranışı önemli etkenlerdir. Literatürde, girişimci davranışında genellikle girişimcinin kişisel özellikleri üzerinde ...
  • Global para politikalarının incelenmesi: Türkiye örneği 

   Ayvaz, Özkan (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Para politikalarının ve para politikası araçlarının amacı, fiyat istikrarı, makroekonomik hedeflere ulaşma, global sermaye hedeflerini yönlendirme ve finans sektörünü düzenlemektir. Para politikalarının, gelişmesiyle ...
  • Küçük ölçekli firma kararları üzerinde girişimci sosyal sermayesinin etkisi 

   Öztopçu, Aslı (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Sosyal sermaye, bireyler arasında iyi niyet, karşılıklılık ve güven temelli sosyal ilişkiler sonucunda ortaya çıkan, bireylerin iş ve özel yaşamını etkileyen değerler bütünüdür. Girişimcilerin verdikleri kararlarda etkili ...
  • Vocational school 

   Başoğlu, İsmail; Bayülgen, Batu; Öztopçu, Aslı; Salman, Ayşe; Maltepe Üniversitesi (Maltepe Üniversitesi, 2018)
   Vocational school in Maltepe University gives education for 2 years. Vocational School provides a total of 15 different associate degree. Educational language in 15 programs is Turkish. Students can receive foreign language ...