Now showing items 1-3 of 3

  • Denizi küstüren kim? 

   Abacı, Aris (Maltepe Üniversitesi, 2017)
   Yaşar Kemal’in Deniz Küstü adlı romanı, birkaç kahraman üzerinden İstanbul’u ya da yazarın roman anlayışına daha uygun bir şekilde ifade edersek, İstanbul üzerinden insan durumlarını anlatan bir romandır. Bu romanla ilgili ...
  • Felsefenin ışığında Hümanizm ve dokuzuncu senfoni 

   Abacı, Aris (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmada, Beethoven’in Dokuzuncu Senfonisinin farklı şekillerde değerlendiriliyor olmasının önemli bir sorun olduğu noktasından hareket edilmektedir. Eserin değerlendirilmelerinin, çoğunlukla değer biçmeler ve değer ...
  • İnsan hakları açısından azınlık kavramı ve azınlık hakları 

   Abacı, Aris (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada insan hakları ile ilgili kavramların insanın değeri ile temellendirilerek açık şekilde tanımlanmadığı durumlarda, insan haklarının ihlal edildiği gösterilecek ve azınlık haklarının, azınlık kimliklerinin değil ...