Now showing items 1-1 of 1

    • Televizyonun popüler kültürü oluşturma ve yayma etkisi 

      Ayaşlı, Zeynep (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
      Bu çalışmanın amacı, popüler kültür ve televizyon arasındaki yakın ilgiyiirdeleyerek, televizyonun kitlelere ulaşırken yayın mantığını genel olarak ele almakve popüler kültür ürünleri olarak nitelendirilen yarışma programlarına ...