Now showing items 1-1 of 1

    • Okul yöneticilerinin iç denetime ilişkin görüşleri 

      Büyüktaş, Şenol (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
      Bu araştırma, okul yöneticilerinin iç denetime ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Nitel araştırma ile yapılan bu araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Bu doğrultuda İstanbul ili Ümraniye ...