Now showing items 1-1 of 1

    • Obezite cerrahisi öncesi ve sonrası hastaların yaşam kalitesi 

      Baş, Burcu (Maltepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018-09)
      Son zamanlarda bariatrik cerrahi uygulanması dünya genelinde giderek yaygınlık kazanmıştır. Bariatrik cerrahi ile obeziteye bağlı gelişen hastalıkların ciddi oranda azaldığı ya da tamamen ortadan kalktığı yapılan araştırmalarla ...