Now showing items 1-1 of 1

    • Yavuz Turgul sinemasında "kimlik" sorunsalı 

      Dabbağoğlu, Fatma İrem (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
      Türkiye'nin Batılılaşma ve modernleşme sürecinde yaşadığı kimlik çatışmalarını anlayabilmemiz için öncelikle modern kimlik ile geleneksel kimliğin oluşumlarına bakmamız gerekir. Bu süreçte ortaya çıkan kültürel kimlikler, ...