Now showing items 1-1 of 1

    • Cinsel/cinsiyetli hakların felsefi temelleri 

      Direk, Zeynep (Maltepe Üniversitesi, 2006)
      ''Cinsel haklar'' (sexual rights) ve ''cinsiyetli haklar'' (sexed rights) deyimleri ilk bakışta aynı şeyden söz eder gibi görünürler ve bu izlenim pek de yanlış sayılmaz, çünkü hedeflenen amaç aynıdır: Cinsiyetli bedenin ...