Now showing items 1-1 of 1

    • Soğuk savaş sonrası dönemde Türkiye – İran ilişkileri 

      Topcu, Can (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Bu çalışmada, Türkiye ile İran ikili ekonomik, siyasi ve güvenlik etkenleri dahilinde incelenmiştir. Bu bağlamda Türkye ile İran arasında siyasi ilişkiler I.Dünya savaşı, Türkiye Cumhuriyetinin ilk yılları, II.Dünya Savaşı ...