Now showing items 1-1 of 1

    • Bir toplumsesbilgisel gösterge olarak /E/ 

      Eker, Süer (Maltepe Üniversitesi, 2008)
      Altsesbirimler sosyoekonomik statü grupları arasında bir ayrım göstergesi olabilir. İlk kez labov tarafından kurumsallaştırılan bu ayrım, bölgesel ve etnik değişkelerden belki daha az çarpıcı, ancak en az olanlar kadar ...